Oświadczenie Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Każdą decyzję w kwestii Data Techno Park podejmowałem na podstawie dostępnych w tamtym czasie wycen ekonomicznych i przedstawionych mi opinii prawnych. Za każdym razem miałem na względzie tylko i wyłącznie dobro uczelni.

Oświadczenie Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Czuję się zobowiązany do przekazania Państwu informacji o tym, że w toku prowadzonego przez prokuraturę w Katowicach od kilku lat śledztwa, zostałem wezwany na przesłuchanie w sprawie Data Techno Park. Został mi postawiony zarzut działania na szkodę UM. Prokurator, który prowadzi sprawę zawiesił mnie w pełnieniu funkcji Rektora, na co złożyłem zażalenie.
Jednocześnie oświadczam, że każdą decyzję w kwestii Data Techno Park podejmowałem na podstawie dostępnych w tamtym czasie wycen ekonomicznych i przedstawionych mi opinii prawnych. Za każdym razem miałem na względzie tylko i wyłącznie dobro Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
Liczę, że analizowane już wielokrotnie dowody zostaną przez sąd merytorycznie rozpatrzone i wyrok lub umorzenie ostatecznie zakończy postępowanie i spekulacje w tej sprawie.

Prof. dr hab. Marek Ziętek
__________

Statement of the Rector of Wroclaw Medical University

I feel obliged to provide you with information that during the investigation that has been conducted by the prosecutor's office in Katowice for several years,  I was requested to be heard regarding the Data Techno Park case. I have been charged with acting against University`s interests. The prosecutor who is conducting  the case has suspended me in the role of the Rector into what I have lodged a complaint.

At the same time, I declare that every decision regarding the Data Techno Park matter I took on the basis of the economic valuations and legal opinions which were presented to me  at that time. Each time I was concerned only with the good of the Medical University of Wroclaw.

I hope that the evidence which has been  analyzed many times will be examined essentially  by court and the verdict or remission will eventually end the proceedings and  the speculations on this matter.

Prof. dr hab. Marek Ziętek