Ostatnie miejsca na stomatologii w ramach English Division

Do 27 września przedłużona została rekrutacja na studia stomatologiczne prowadzone w ramach English Division. Chętni mogą się rekrutować przez Internetowy System Rejestracji pod adresem www.ed.umed.wroc.pl.

Zdobycie miejsca na kierunku Dentistry (pięcioletnie jednolite studia magisterskie) w ramach English Division wymaga przedstawienia przez kandydatów wyników z trzech przedmiotów: chemii, biologii oraz fizyki lub matematyki. Podstawą do przyjęcia jest otwarty konkurs świadectw, który wyłoni chętnych z największą liczbą punktów.

Zgodnie z charakterem studiów, wszystkie zajęcia odbywają się w języku angielskim, co jednak nie koliduje z pracą z pacjentami. – Na studiach jeżyk polski znajduje się wśród przedmiotów obowiązkowych, więc każdy w trakcie nauki może poznać jego podstawy, zwłaszcza, że praca z pacjentami rozpoczyna się na trzecim roku – mówi Karolina Reitmajer, studentka kierunku Dentistry w ramach studiów English Division na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. – Ale jeśli ktokolwiek ma problemy z komunikacją z pacjentem, prowadzący zajęcia są gotowi pomóc – dodaje.

Studia stomatologiczne o angielsku english division

Karolina mieszka w Stanach Zjednoczonych, ale postanowiła pójść w ślady rodziców-stomatologów i również studiować na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Na jej roku, podobnie jak w nadchodzącym, dla stomatologów kształcących się w języku angielskim przygotowano 30 miejsc.

Kandydaci na studia stomatologiczne w języku angielskim, którzy dokonają rejestracji w systemie IRK, muszą przestawić następujące dokumenty:

  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej wraz z transkryptem ocen.
  • Certyfikat znajomości języka angielskiego, jeśli ojczystym językiem kandydata nie jest angielski.
  • Kopię paszportu lub innego dokumentu tożsamości.
  • Zaświadczenie o stanie zdrowia wypełnione i podpisane przez lekarza.
  • Formularz aplikacyjny z odręcznym podpisem kandydata.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znaleźć można pod adresem https://www.ed.umed.wroc.pl/dentistry-enrolment.

Informacja o opłatach za studia