Omika - nowa dziedzina diagnostyczna: seminaria i szkolenia

Zapraszamy na bezpłatne seminaria inaugurujące szkolenia z nowego obszaru wiedzy medycznej. Spotkania adresowane są do lekarzy, diagnostów i techników laboratoryjnych oraz studentów kierunków medyczno-biologicznych.

Proponowane kursy zawierają przegląd aktualnych możliwości postępowania diagnostycznego w celu poprawy rozpoznawania WWM. Nowa dziedzina nauki jaką jest „OMIKA” poprzez analizę metabolomiczną i proteomiczną stwarza szansę szybszej i skuteczniejszej diagnostyki wrodzonych wad metabolizmu. Pierwsze seminarium zatytułowane "„Genetyka dla nie-genetyków. „Omika” nowa dziedzina diagnostyczna. Nie tylko choroby rzadkie”, inaugurujące cykl bezpłatnych szkoleń z nowoczesnego obszaru wiedzy medycznej w ramach projektu POWER pn. Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka, odbędzie się 8 maja w Warszawie. 

Tematyka planowanych seminariów i kursów:

• Nowe możliwości analizy cytogenetycznej i molekularnej w diagnostyce chorób
genetycznie uwarunkowanych
• Możliwości biochemiczne w rozpoznawaniu wrodzonych wad metabolizmu (WWM)
- "OMIKA" nowo rozwijająca się dziedzina nauki i diagnostyki
• Wrodzone wady metabolizmu - jak rozpoznajemy i jak leczymy

Adresaci seminariów i kursów:

Do udziału w seminariach i kursach zapraszamy:
• kadrę medyczną – lekarzy i pracowników laboratoryjnych (diagności i technicy)
• studentów i absolwentów kierunków lekarskich i pokrewnych oraz przyrodniczych

Szczegółowe informacje o zapisach - do pobrania