Odwołanie dni i godzin rektorskich planowanych na Medykalia

W związku ze zdalną formą zajęć i odwołaniem Medykaliów, dni i godziny rektorskie, które zostały ogłoszone na 13-15 maja 2020, zostały uznane za bezzasadne. Pismo rektora w tej sprawie.