Oddaj 1% podatku na nasze placówki lecznicze

W tym roku 1% podatku przekazać możemy na rzecz jednej z dwóch naszych placówek leczniczych: Ośrodka Alzheimerowskiego w Ścinawie oraz Akademickiej Polikliniki Stomatologicznej.

Składając zeznanie podatkowe mamy możliwość wybrać na rzecz jakiej organizacji pożytku publicznego zostanie wykorzystany 1% z naszego podatku. 

Ośrodek Alzheimerowski

Ośrodek powstał z myślą o pacjentach z podejrzeniem zaburzeń funkcji poznawczych oraz z otępieniem łagodnym i umiarkowanym. Jest to uzasadnione obecnym trendem badań naukowych zmierzających do jak najwcześniejszego ustalenia rozpoznania Choroby Alzheimera i zastosowania skutecznego leczenia Pacjenci z otępieniem niedużego stopnia łatwiej adaptują się do zmiany miejsca pobytu. Nie narażamy ich na stres mogący pogorszyć ich stan. W obrębie Ośrodka funkcjonują dwa oddziały: Neurologiczny i Psychogeriatryczny oraz poradnia Neurologiczna i Psychogeriatryczna. Na oddziały trafiają osoby zakwalifikowane w poradniach Ośrodka.

Więcej

1% podatku na rzecz Ośrodka Alzheimerowskiego w Ścinawie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przekazać można za pośrednictwem Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia we Wrocławiu.

Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia
ul. Lotnicza 37 54-154
KRS0000050135 - ALZHEIMER Rachunek bankowy: Bank Pekao S.A.
I Oddział Wrocław 45 1240 1994 1111 0000 2495 6839

Konieczne jest by w zeznaniu podatkowym podać hasło subkonta: Alzheimer.
 


Akademicka Poliklinika Stomatologiczna

Poliklinika koontynuuje program leczniczy najpierw dzieci z rozszczepem podniebienia a obecnie leczenia pacjentów z wadami rozwojowymi twarzoczaszki. Poprzez poradnie rehabilitacji pooperacyjnej świadczy usługi dla pacjentów wymagających uzupełnienia utraconych miękkich i twardych tkanek twarzoczaszki. Jest jedyną na terenie Dolnego Śląska placówką świadczącą na szeroką skalę specjalistyczne usługi dla pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi narządu żucia wymagającymi leczenia chorób stawów skroniowo-żuchwowych.

Więcej

1% podatku na rzecz Akademickiej Polikliniki Stomatologicznej przekazać można za pośrednictwem Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia we Wrocławiu.

Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia
ul. Lotnicza 37 54-154
KRS0000050135 - POLIKLINIKA Rachunek bankowy: Bank Pekao S.A.
I Oddział Wrocław 45 1240 1994 1111 0000 2495 6839

Konieczne jest by w zeznaniu podatkowym podać hasło subkonta: Poliklinika.