Ocena jakości kształcenia 2018/2019: ankieta

Tradycyjnie na zakończenie roku akademickiego Biuro ds. Jakości Kształcenia zwraca się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która ma służyć ocenie jakości kształcenia w roku akademickim 2018/2019.

Zebrane i opracowane wyniki będą podstawą do wdrażania rozwiązań sprzyjających poprawie jakości kształcenia na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Nowością w tym roku jest dostępność ankiety w języku angielskim dla studentów obcojęzycznych.

Ankieta kierowana jest zarówno do studentów, jak i nauczycieli akademickich. Jest w pełni anonimowa, a jej wyniki zostaną uogólnione statystycznie i przedstawione w formie zbiorczego zestawienia.

Ankietę można wypełnić do 15.07.2019 r.

KLIKNIJ TUTAJ, aby wypełnić ankietę dla studentów
CLICK HERE to complete the survey for students
KLIKNIJ TUTAJ, aby wypełnić ankietę dla nauczycieli akademickich