Obniżenie opłat za akademik kwiecień 2020

O 15% zostały obniżone kwietniowe opłaty za zakwaterowanie w domach studenckich UMW dla osób, którze opuściły dom studencki, lecz nie wykwaterowały się z niego i pozostawiły w nim swoje rzeczy.

Zgodnie z wprowadzonym Zarządzeniem nr 72/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 08 kwietnia 2020 roku wprowadza się obniżenie opłaty o 15% za zakwaterowanie w domach studenckich UMW dla studentów i doktorantów, którzy opuścili dom studencki, w związku z epidemią SARS-CoV-2, lecz nie wykwaterowali się z niego i pozostawili w nim swoje rzeczy. Poniżej znajduje się tekst zarządzenia oraz wykaz obniżonych opłat. Administracja posiada listę osób, które nie opuściły domów studenckich i powinny dokonać opłaty 100% za zakwaterowanie.

Obniżona opłata obowiązuje w miesiącu kwietniu 2020 roku.

Cennik kwiecień 2020