Obchody 70-lecia Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Senat UMW przyjął uchwałę ustanawiającą Rok 2020 - Rokiem Obchodów 70-lecia Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Za nami pierwsze posiedzenie komitetu organizacyjnego.

Zaproszenie do udziału w przygotowaniach, skierowane do społeczności naszej Uczelni przez p.o. rektora prof. Piotra Ponikowskiego, spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem. Wiele osób zgłosiło chęć udziału w pracach Komitetu, wiele wydarzeń zaproponowano także do włączenia w oficjalne kalendarium wydarzeń.

70-lecie umedwroc

Na pierwszym spotkaniu komitetu organizacyjnego prof. Piotr Ponikowski funkcję przewodniczącego gremium powierzył prof. Andrzejowi Milewiczowi. Przewodniczącego wspierać będzie biuro organizacji obchodów koordynowane przez Kierownik Biura Rektora mgr Martą Szot-Masłowską.

Prof. Andrzej Milewcz 70-lecie umedwoc
Członkowie komitetu organizacyjnego przedyskutowali propozycję ustalenia składu komitetu honorowego obchodów i zapoznali się z kalendarium wydarzeń.
70-lecie UMW
Centralną uroczystość zaplanowano 2 czerwca w Operze Wrocławskiej. O szczegółach planowanych w ciągu całego roku wydarzeń, społeczność uczelni informowana będzie przez specjalnie w tym celu utworzoną stronę internetową obchodów.
Prof. Piotr Ponikowski, prof. Andrze Milewicz Obchody 70-lecia umedwoc
W czasie spotkania zgłoszono kilka propozycji, które komitet, pod przewodnictwem prof. Andrzeja Milewicza, rozważy na najbliższym posiedzeniu.
Obchody 70-lecia umedwoc
Obchody 70-lecia umedwoc
Fot. Tomasz Walów