Oświadczenie prof. Andrzeja Kiejny

W związku z wymienieniem nazwiska prof. Andrzeja Kiejny w czasie Uczelnianego Zebrania Wyborczego w kontekście procedury zgłaszania kandydatów na elektorów, profesor przygotował oświadczenie.