Nowy rok i nowe wyzwania

Przed nami kolejny rok akademicki, pełen wyzwań i ambitnych celów. W piątek, 6 października, władze uczelni, honorowi goście, pracownicy i studenci przywitali go na uroczystej inauguracji. Nie brakowało powodów do uśmiechu.

Tegoroczna inauguracja odbyła się w auli Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej. W otwierającym uroczystość przemówieniu rektor prof. Marek Ziętek skupił się na wyzwaniach i planach, które przyniosą kolejne miesiące. W tym roku akademickim chcemy oddać do użytku studentów Centrum Symulacji Medycznej. – Głęboko wierzę, że ta inwestycja, wskazywana już teraz w Ministerstwie Zdrowia jako wzór, odmieni naszą dydaktykę – mówił rektor. W obecnym roku akademickim planowane jest także ukończenie inwestycji przy ulicy Borowskiej, która ma być „materialnym  symbolem połączonych szpitali”. – Jeden plus jeden oznaczać może więcej niż dwa i takie są założenia połączenia – przekonywał prof. Marek Ziętek. W budynku znajdzie się szpitalna administracja, a jego część przeznaczona zostanie także na świadczenie usług medycznych. Rektor podkreślił również, że obie placówki zakończyły miniony rok z dobrym wynikiem finansowym, co daje nadzieję na ich dalszy rozwój w nowej formie. – Większy może więcej – stworzymy naszemu szpitalowi klinicznemu warunki do rozwoju, bo to rozwój właśnie jest jedyną drogą do sukcesu. A sukces jest tym, czego chcemy dla pracowników i pacjentów naszych jeszcze szpitali klinicznych – podkreślał rektor.

inauguracja roku akademickiego 2017/2018 1

Sukcesy w minionym roku akademickim odnosili nasi naukowcy. Prof. dr hab. Piotr Ponikowski został prezesem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, prof. Marzena Dominiak dołączyła do członków Komitetu Edukacyjnego Światowej Federacji Dentystycznej FDI, a prof. Andrzej Szuba został prezydentem elektem Międzynarodowego Towarzystwa Limfologicznego.

– Nie mniej spektakularne były dokonania medyczne naszych lekarzy – mówił rektor. W minionym roku oczy Polski i świata zwrócone były na doktora Adama Domanasiewicza, autora przełomowego przeszczepu ręki, doktorów Michała i Marcina Misiów, odkrywców nowatorskiej metody usuwania tętniaka, czy prof. Patkowskiego, który rozpoczął internetowe transmisje zabiegów endoskopowych wykonywanych w Katedrze i Klinice Chirurgii i Urologii Dziecięcej. – Równie mocno cieszą sukcesy naszych studentów – dodał rektor, wyróżniając między innymi zdobywców Diamentowych Grantów oraz tytułu Młodego Talentu, jak również naszych sportowców. Dla studentów szczególnie ważne było spełnienie zapowiedzi powstania wirtualnego dziekanatu, który już funkcjonuje na Wydziale Lekarskim, a wkrótce upowszechni się na wszystkich.

inauguracja roku akademickiego 2017/2018 2

Kończąc przemówienie, rekor prof. Marek Ziętek życzył wszystkim członkom akademickiej społeczności, żeby Uniwersytet Medyczny był dla nich czymś więcej niż miejscem nauki i pracy. – Czujmy się tu jak u siebie w domu i jak o własny dom dbajmy o naszą uczelnię.

Wręczenie dyplomów doktorów habilitowanych

Po zakończeniu przemówienia prowadzenie uroczystości przejął prorektor ds. nauki prof. Piotr Ponikowski, który rozpoczął dalszą część inauguracji od wręczenia dyplomów doktorów habilitowanych. Otrzymali je dr Ewa Milnerowicz-Nabzdyk i dr Aleksandra Batycka-Baran z Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego, dr Adrian Doroszka oraz dr Tomasz Fuchs z Wydziału Lekarskiego, a także dr Wojciech  Bednarz z Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego.

Wręczenie Krzyży Zasługi

Obecny na uroczystości wiceminister Zdrowia Zbigniew Król został poproszony o uhonorowanie osób wyróżnionych podczas inauguracji. W swoim wystąpieniu podkreślił, że robi to ze szczególnym wzruszeniem, ponieważ Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu to jego Alma Mater. Uhonorowanym życzył kolejnych sukcesów, a studentom determinacji, by w przyszłości dorównać osobom  wyróżnionym tego dnia. Wręczanie nagród minister rozpoczął od zdobywców Krzyży Zasługi. Tym razem byli to:

Prof. dr hab. Joanna Rymaszewska – Złoty Krzyż Zasługi.

Dr hab. Małgorzata Radwan-Oczko, prof. nadzw., dr hab. Witold Musiał, prof. nadzw., oraz dr Anna Bohdanowicz-Pawlak – Srebrne Krzyże Zasługi.

dr hab. Katarzyna Zatońska i dr Łukasz Szleszkowski – Brązowe Krzyże Zasługi.

inauguracja roku akademickiego 2017/2018 3

Wręczenie wyróżnień Ministra Zdrowia

Wiceministrowi przypadło również wręczenie wyróżnień przyznawanych przez Ministra Zdrowia. JM Rektor prof. dr hab. Marek Ziętek otrzymał indywidualną nagrodę organizacyjną I stopnia, natomiast prof. dr hab. Mariana Klingera wyróżniono za całokształt dorobku.

rektor odbiera nagrodę

Wręczenie medali za długoletnią służbę

Minister uhonorował także zdobywców medali za długoletnią służbę.

Złoty Medal za Długoletnią Służbę:

mgr Anna Jaros

mgr Marzena Madej
 

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę:

mgr Elżbieta Korzeniewska

mgr Anna Jonkisz

mgr Arleta Lebioda

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę:

dr hab. Robert Śmigiel, prof. nadzw.

inauguracja roku akademickiego 2017/2018 4

Nagroda Prezesa Rady Ministrów

Z jego rąk list gratulacyjny od Prezesa Rady Ministrów otrzymała także dr hab. Małgorzata Krzystek-Korpacka, zdobywczyni Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania tytułu stopnia doktora habilitowanego.

Wręczenie Medali Komisji Edukacji Narodowej

Obecny na uroczystości dolnośląski wicekurator oświaty Janusz Wrzal wręczał Medale Komisji Edukacji Narodowej pracownikom uczelni wyróżnionym przez Ministra Edukacji Narodowej. Tym razem trafiły one w ręce dr. hab. Małgorzaty Paprockiej-Borowicz, prof. nadzw., oraz dr hab. Tomasza Pawłowskiego.

Nagrody Rektora

Nagrody przyznawane przez uczelnię wręczał rektor Marek Ziętek. Medal Uczelni Wybity w Brązie otrzymała dr Zdzisława Knihinicka-Mercik, natomiast Srebrną Odznaką Honorową Uczelni nagrodzona została dr Monika Przestrzelska.

Prof. Marek Ziętek wręczył także nagrody specjalne Rektora Uniwersytetu Meducznego, które otrzymali:

- prof. dr hab. Piotr Ponikowski - za publikacje w czasopismach z najwyższym Impact Factor (3 publikacje)

- prof. dr hab. Jacek Szepietowski - za publikację w czasopismach z najwyższym Impact Factor (1 publikacja)

- prof. dr hab. Andrzej Szuba - za publikacje w czasopismach z najwyższym Impact Factor (2 publikacje).

Z kolei nagrodę specjalną JM Rektora za publikację powstałą w wyniku współpracy Uniwersytetu Medycznego i Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN z rąk rektora otrzymała prof. dr hab. Katarzyna Bogunia-Kubik.

Medal im. Hirszfelda dla najlepszego absolwenta

Rektor wręczył również nagrodę dla najlepszego absolwenta naszej uczelni w roku 2017. Medal  im. Hirszfelda za to dokonanie otrzymał absolwent Wydziału Lekarskiego Paweł Pawłowski, który uzyskał średnią ocen 4,91 i dodatkowy punkt za działalność w organizacjach studenckich.

Immatrykulacja przedstawicieli studentów

inauguracja roku akademickiego 2017/2018 5

Uroczysta inauguracja to nie tylko okazja, by pochwalić i nagrodzić naszych naukowców, ale także przywitać nowych studentów. Ich reprezentanci zgodnie z tradycją wzięli udział w immatrykulacji, przeprowadzonej przez prorektora ds. dydaktyki prof. Piotra Dzięgiela. W gronie wyróżnionych znaleźli się:

Kornelia Szczygieł i Wojciech Szlasa z Wydziału Lekarskiego

Luiza Leśniak i Modest Mokrzycki z Wydziału English Division

Aleksandra Synowiec oraz Karol Jachowicz z Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego

Anna Bierczyńska i Filip Dębicki z Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej

Natalia Dzierzęcka i Patrycja Romanko z Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Po immatrykulacji nowych kolegów przywitał Jarosław Gryglewicz z Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, który życzył im wytrwałości w nauce i otwartości na nowe znajomości, które będą zawierać podczas studiów.

Student przemawia

Wykład inauguracyjny: Biopsja płynna - przyszłość medycyny

Coroczny wykład inauguracyjny tym razem wygłosił prof. dr hab. Maciel Zabel. W wystąpieniu „Biopsja płynna – przyszłość medycyny” przybliżył specyfikę tej metody diagnostyki nowotworów, która w przeciwieństwie do biopsji tkankowej pozwala wykryć komórki raka nawet w bardzo niewielkim i trudnym do lokalizacji guzie. Kończąc swoje wystąpienie, zwrócił się do studentów z zapewnieniem, że Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu jest miejscem, w którym, jeśli tylko znajdą w sobie chęci, mogą realizować swoje ambicje i odnosić sukcesy, korzystając ze świetnej bazy naukowo-dydaktycznej.

Prof. Zabel wykład inauguracyjny

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 za nami. Wraz z nowymi wyzwaniami i projektami może on przynieść również zmiany systemowe, które obiecuje Ustawa 2.0. Zgodnie ze słowami rektora należy mieć nadzieję, że wypracowany z dużym trudem kompromis w tej sprawie zostanie utrzymany.

dziekani
Fot. Adam Zadrzywilski
 
Galeria zdjęć fot. Adam Zadrzywilski
 
Galeria zdjęć fot. Tomasz Walów