Nowe techniki w medycynie
23 czerwca 2017
fot. Adam Zadrzywilski