Klub studencki na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym

Ponad sto dodatkowych szafek, część gastronomiczna oraz oddzielne miejsce do pracy naukowej – studenci WL-S otrzymali w marcu do użytkowania nowe specjalnie zaprojektowane przestrzenie. To początek zmian, które obejmą wydział. 

- Otwarcie nowych przestrzeni dla studentów na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym jest naturalną konsekwencją naszych założeń i działań, aby każdy członek społeczności Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu miał poczucie, że jest to idealne miejsce do twórczej nauki i pracy. Studenci są dla nas partnerem szczególnie istotnym. – podkreśla rektor UMW prof. Piotr Ponikowski. - Przed nami jeszcze wiele zmian, ale cieszę się, że widać pierwsze efekty. Dziekani Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego od początku kadencji działają bardzo intensywnie, dziękuję za to. To dla nas wszystkich bardzo ważne, że studenci, nawet w tak trudnych, mocno nas ograniczających, pandemicznych czasach, mogą obserwować pozytywne zmiany na swoim wydziale.  

Pierwszym ważnym krokiem w kierunku zapowiedzianych zmian na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym była decyzja o renowacji szatni dla studentów oraz stworzenia Klubu Studenta – miejsca, w którym mogą swobodnie przebywać między zajęciami prowadzonymi stacjonarnie na uczelni.  

- Oddany właśnie do użytkowania Klub Studencki zapewnia komfortową przestrzeń, w której studenci mogą przebywać, czekając na kolejne zajęcia. – mówi prof. Marcin Mikulewicz, dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego - Zaprojektowano część gastronomiczną oraz wydzielone miejsce do pracy naukowej. Studentom udostępniono również trzy szatnie studenckie wyposażone w 114 nowoczesnych szafek. Każda z szatni ma swój kolor tematyczny. W szatniach zadbano również o odpowiednie liczby krzeseł i stolików.

W związku z trwającą epidemią warunki pracy i kształcenia są cały czas dostosowywane do potrzeb pracowników i studentów. 

– Uruchomienie nowych szatni stworzyło nam przestrzeń, w której w dobrych warunkach możemy przygotować się do zajęć, spędzić czas pomiędzy blokami oraz się do nich przygotowywać. Jest to znacznie ułatwienie. – potwierdza Izabella Borkowska, studentka WL-S. – Nie bez znaczenia jest też dla nas to, że zwiększenie liczby pomieszczeń przeznaczonych na szatnię pomaga nam w utrzymaniu koniecznego reżimu sanitarnego. 

Studenci są zadowoleni z oddanych im do użytku nowych przestrzeni, które zostały zaprojektowany tak, aby można było z nich bezpiecznie i wygodnie korzystać. 

– W moim odczuciu Klub Studenta został naprawdę ładnie i estetycznie przygotowany. Sporo studentów będzie mogło w tym miejscu z przyjemnością spędzać czas między zajęciami, aby odpocząć w po prostu fajnym pomieszczeniu – mówi Aleksandra Stosiek, Przewodnicząca Samorządu Studenckiego. –  Widać, że władze wydziału bardzo zaangażowały się w to, by poznawać oczekiwania studentów i faktycznie polepszać komfort studiowania.

Jest to czas przejściowy, ponieważ Wydział Lekarsko-Dentystyczny oczekuje na nową lokalizację. W planach inwestycyjnych UMW uwzględniono przeniesienie wydziału do kampusu na ul. Borowską i włączenie go do przyszłego Centrum Głowy i Szyi. Póki jednak studenci i pracownicy WL-S mają do dyspozycji budynek na ul. Krakowskiej władze starają się jak najlepiej dostosowywać budynek do zapotrzebowani. W najbliższej przyszłości ma się na zewnętrznej ścianie budynku ma się pojawić mural zaprojektowany przez studentów ASP. 

– Obecnie na Wydziale trwa remont pomieszczeń dziekanatu oraz tylnego wejścia do budynku – wyjaśnia dziekan Marcin Mikulewicz. – W najbliższym czasie planowany jest remont głównego wejścia oraz klatki schodowej. We współpracy z prorektorem ds. Budowania Relacji i Współpracy z Otoczeniem dr hab. Tomaszem Zatońskim, prof. nadzw. udało się zaplanować i rozpocząć realizację projektu muralu (tematyka proszczepionkowa – projekt studenci ASP) na ścianie budynku wydziału. Zespół dziekański WL-S chciałby bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które pomagały przy realizacji wyżej wymienionych inwestycji. Szczególne ciepłe słowa podziękowania kierujemy do zespołu kanclerskiego: kanclerza mgr Patryka Hebrowskiego oraz zastępcy kanclerza ds. zarządzania infrastrukturą mgr Czesława Olczyka – dodaje dziekan WL-S.

Warto dodać, że władze WL-S angażują się także w systemową poprawę jakości kształcenia na kierunkach stomatologicznych w skali ogólnopolskiej. Z inicjatywy prof. Tomasz Konopka, prodziekana ds. kształcenia na kierunku lekarsko-dentystycznym oraz dziekana WL-S prof. Marcina Mikulewicza KRAUM powołało międzyuczelniany zespół do opracowania zmian w standardach kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu lekarza dentysty. Przewodniczy mu prof. Tomasz Konopka, a prof. Mikulewicz jest członkiem zespołu.   

– Naszym zamysłem będzie stworzenie nowoczesnych standardów kształcenia, zawierających wyważone proporcje między treściami ogólnolekarskimi a stomatologicznymi – tłumaczy prof. Marcin Mikulewicz – Nowe standardy będą efektem szeroko zakrojonej współpracy wszystkich zainteresowanych.