Nowe otwarcie we współpracy ze szpitalami regionu

Zaproszeniem komendanta 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego i odwiedzeniem dyrektora Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc p.o. rektora prof. Piotr Ponikowski zapoczątkował spotkania ze szpitalami, w których uczelnia ma swoje jednostki.

- Z mojego punktu widzenia to historyczne spotkania, bo chcemy na nowo przedyskutować zasady współpracy, poszukać wspólnych możliwości rozwoju i rozwiązań, które wpłyną na rozwój kluczowych dla uczelni sfer: dydaktyki, nauki i działalności klinicznej - podkreślał pełniący obowiązki rektora prof. Piotr Ponikowski.

Uczestnicy spotkania umedwroc

W spotkaniu udział wzięli Komendant 4. Szpitala Wojskowego płk. dr Wojciech Tański oraz prof. Waldemar Banasiak - kierownik Ośrodka Chorób Serca. Uczelnię, poza p.o. rektora, reprezentowali: Prorektor ds. klinicznych prof. Romuald Zdrojowy, Prorektor ds. dydaktyki - prof. Piotr Dzięgiel, Zastępca kanclerza ds. zarządzania administracją dr Maciej M. Kowalski oraz Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego dr Piotr Pobrotyn.

Wielokrotnie podkreślano w łączącą nas bliskość - nie tylko terytorialną. Współpraca trwa już od wielu lat i przynosi wymierne efekty, co zaznaczył Prorektor ds. klinicznych prof. Romuald Zdrojowy.

 - Nikt z nas nie ma patentu na mądrość, działając wspólnie uzupełniamy się o tworzymy wartość dodaną - podkreślał Komendant płk dr Wojciech Tański.

płk. dr Wojciech Tański
O wartości dodanej wynikającej z funkcjonowania na terenie Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc jednostek UMW mówił również dyrektor placówki lek. Marcin Murmyło. Tu także delegacja Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu pojawiła się, by porozmawiać o rozwoju współpracy.
Uczestnicy spotkania umedwroc
W spotkaniu uczestniczyli kierownicy jednostek uczelni dr hab. Anna Brzecka, prof. nadzw. z Katedry i Kliniki Pulmonologii i Nowotworów Płuc, dr hab. Adam Rzechonek z Katedry i Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej oraz, na zaproszenie p.o. rektora dr hab. Wojciech Barg, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii.
Uczestnicy spotkania umedwroc
Fot. Tomasz Walów
Spotkania zainicjowały cykl rozmów z przedstawicielami dolnośląskich szpitali, z którymi uczelnia chce rozwijać lub nawiązać współpracę.