Nowa procedura postępowania w przypadku zakażeń

W związku z rosnącą liczbą przypadków zakażenia i osób kierowanych na kwarantannę zmieniona została Procedura postępowania w przypadku podejrzenia lub zarażenia SARS-COV-2 wśród pracowników i studentów UMW.

Najważniejszą zmianą jest wyłonienie koordynatorów wydziałowych, którzy przyjmować będą zgłoszenia w swoich jednostkach. By ułatwić i usprawnić zgłaszanie przypadków przygotowano specjalne formularze, które należy wypełnić w zależności od rodzaju kontaktu.

Ścieżka 1 - potwierdzone testem rozpoznanie zakażenie wirusem - link do formularza

Ścieżka 2 - osoby z kontaktu z osobą z potwierdzonym zakażeniem - link do formularza

Ścieżka 3 - osoby z objawami mogącymi wskazywać na zakażenie - link do formularza

WAŻNE: adres koronawirus@umed.wroc.pl przestał działać. Zgłoszenia należy wysyłać poprzez określone formularze.

PYTANIA: kierować można pod adres covid@umed.wroc.pl

Poniżej znajduje się lista koordynatorów z poszczególnych wydziałów:

Wydział Nauk o Zdrowiu – (pracownicy i studenci) dr Katarzyna Lomper (email: katarzyna.lomper@umed.wroc.pl)
Wydział Farmaceutyczny – (pracownicy i studenci) dr hab. Iwona Bil-Lula (email: iwona.bil-lula@umed.wroc.pl)
Wydział Lekarsko – Stomatologiczny – (pracownicy i studenci) dr Amadeusz Kuźniarski (email: amadeusz.kuzniarski@umed.wroc.pl)
Wydział Lekarski - dr Agnieszka Siennicka (email: agnieszka.siennicka@umed.wroc.pl)
Wydział Lekarski English Division + Erasmus (studia w języku angielskim) (studenci wszystkich kierunków) mgr Alicja Basiak-Rasała
(email: alicja.basiak-rasala@umed.wroc.pl)
Pracownicy Administracyjni Uniwersytetu Medycznego - dr Katarzyna Lomper (email: katarzyna.lomper@umed.wroc.pl)

Schemat działania obrazuje poniższy wykres

Procedura postępowania w przypadku Covid-19

ŚCIEŻKA 1

Ścieżka 1 - Covid
 

 

ŚCIEŻKA 2

Procedura postępowania w przypadku Covid-19 -ścieżka 2

 

ŚCIEŻKA 3

Ścieżka 3 - Covid