NAWA: nabór wniosków do programu PROFESURA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej prowadzi nabór wniosków do programu Profesura Gościnna, umożliwiającego zatrudnienie naukowców o wybitnym dorobku międzynarodowym i stworzenie dla nich grupy projektowej.

Celem programu jest wspieranie najwyższej jakości działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej prowadzonej przez polskie jednostki naukowe, poprzez włączenie w te działania zagranicznych naukowców światowej klasy. W ramach programu możliwe będzie zatrudnienie na okres 36-48 miesięcy naukowców o wybitnym dorobku międzynarodowym oraz stworzenie dla nich grupy projektowej.

Nabór wniosków prowadzony będzie do dnia 31 lipca 2020 r.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznaniem się z informacją dostępną na stronie NAWA: https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/programy/profesura...