Nasza reprezentacja w Komitetach PAN

Prof. Anna Wiela-Hojeńska, dr hab. Izabela Fecka prof. nadzw., a także dr hab. Katarzyna Zabłocka-Słowińska z Wydziału Farmaceutycznego naszej uczelni zostały członkami  Komitetów Polskiej Akademii Nauk.

Prof. Anna Wiela-Hojeńska, kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii Klinicznej oraz dr hab. Izabela Fecka prof. nadzw., kierownik Katedry i Zakładu Farmakognozji i Leku Roślinnego zostały wybrane do Komitetu Terapii i Nauk o Leku PAN.

Dr hab. Katarzyna Zabłocka-Słowińska reprezentująca Katedrę i Zakład Bromatologii i Dietetyki została z kolei członkiem Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka PAN.

Do Komitetu Nauk Klinicznych PAN wybrane zostały dr hab. Katarzyna Madziarska związana z Katedrą i Kliniką Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej, dr hab. Dorota Polak - Jonkisz, prof. UMW z Katedry i Kliniki Nefrologii Pediatrycznej oraz dr hab. Edyta Sutkowska z Katedry i Zakładu Rehabilitacji.

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. Joanna Rosińczuk weszła w skład Komitetu Zdrowia Publicznego PAN.

W Komitecie Neurobiologii PAN znalazł się kierownik Katedry Biofizyki prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas.

Do Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN wybrana została prof. dr hab. Maria Sąsiadek kierująca Katedrą i Zakładem Genetyki.