Nasz Biobank nagrodzony

Biobank UMW został wyróżniony podczas II Naukowo-Szkoleniowej Konferencji Biobanków Polskich. Doświadczeniami wymieniali się tam koordynatorzy krajowi ds. biobankowania z Polski, Włoch, Niemiec i Łotwy.

Konferencja odbyła się w dniach 11-12 października 2018 r. w Polskim Ośrodku Rozwoju Technologii we Wrocławiu. Głównym organizatorem wydarzenia było Konsorcjum BBMRI.pl; w jego skład wchodzi siedem jednostek z całej Polski, w tym Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, którego przedstawicielem w konsorcjum jest Pracownia Przesiewowych Testów Aktywności Biologicznej i Gromadzenia Materiału, kierowana przez dr Agnieszkę Materę-Witkiewicz.

Konferencja biobanków
fot. Bartosz Solarewicz

W konferencji składającej się z wykładów plenarnych, paneli dyskusyjnych części warsztatowej oraz sesji posterowej udział wzięło ponad 140 uczestników z Polski i Europy. Naukowcy dyskutowali na tematy dotyczące obszarów związanych z próbkami, kolekcjonowaniem danych oraz standardami funkcjonowania biobanków w Polsce i na świecie. Organizatorzy konferencji zadbali o różnorodność zaproszonych gości.  

Panel Panorama europejskich biobanków otworzył wykład głównego dyrektora BBMRI-ERIC Erica Steinfeldera. Następnie koordynatorzy krajowi ds. biobankowania z Włoch, Niemiec i Łotwy podzielili się swoim doświadczeniem i dobrymi praktykami dotyczącymi członkostwa w BBMRI-ERIC.

Michał Laskowski sesja posterowa

W sesji posterowej Michał Laskowski, z zespołu dr Agnieszki Matery-Witkiewicz odpowiedzialnego za organizację Biobanku UMW, zaprezentował pracę pt. „Centralizacja zasobów bbiobankowych Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu”. Koncepcja organizacji Biobanku przedstawiająca unifikację procesów oraz zapewnienie identyfikacji procesowej z pomysłem współpracy naukowej na poziomie całej uczelni i szpitala klinicznego spotkała się z ogromnym zainteresowaniem komisji naukowej oceniającej prace. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu posiada dostęp do zasobów stanowiących bogatą bazę rozproszonego materiału klinicznego. Materiał ten stanowią cenne kolekcje, których potencjał badawczy nie jest w pełni wykorzystany. Działalnością Biobanku UMW zainteresowanych jest wiele jednostek z całej uczelni, na co dowodem są zawarte porozumienia o współpracy oraz utworzenie dotacji na cele statutowej działalności Biobanku UMW, w czym partycypują wszystkie wydziały. Proces centralizacji znajduje poparcie zarówno środowiska naukowego jak i władz rektorskich, dziekańskich i administracyjnych uczelni. Pokrywa on się z wizją rozwoju biobanków w sieci BBMRI ERIC, gdzie podkreślana jest współpraca z biobankami o strukturze scentralizowanej. Centralizacja umożliwi poprawę współpracy krajowej i prowadzenie wieloośrodkowych projektów naukowych, także na arenie międzynarodowej.

Konferencja biobanków
fot. Bartosz Solarewicz

Pomysł zaprezentowany przez zespół został wyróżniony, a Rada Naukowa przyznając wyróżnienie, podkreśliła innowacyjność centralizacji w zaprojektowanej koncepcji porozumienia pomiędzy współpracującymi jednostkami/klinikami a Biobankiem UMW oraz niezwykle racjonalne podejście do zagadnienia na uczelni, co świadczy bezpośrednio o profesjonalizmie i dojrzałości całego środowiska Uniwersytetu Medycznego.  

Pierwszy dzień konferencji uświetnił swoją obecnością wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego - Jarosław Gowin, który podkreślił, iż udział polskich biobanków w sieci to dostęp do najlepszych praktyk w dziedzinie biobankowania, możliwość włączania się w realizacje ambitnych projektów badawczych  oraz wiarygodność płynąca z pracy w uznanym międzynarodowo środowisku.

Drugiego dnia konferencji prelegenci przybliżyli obecnym gościom zagadnienia związane z organizacją i funkcjonowaniem biobanku, bezpieczeństwem informacji w biobankach, kwestiami etycznymi i prawnymi oraz zarządzaniem i zapewnieniem jakości w biobankach.

Konferencja biobanków
fot. Bartosz Solarewicz

Zespół specjalistów ds. jakości z Pracowni Przesiewowych Testów Aktywności Biologicznej i Gromadzenia Materiału Biologicznego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu pod kierownictwem dr inż. Agnieszki Matery-Witkiewicz realizujący zadanie Wyznaczenie standardów biobankowania materiału biologicznego do celów naukowych; wcielenie wspólnych rozwiązań, w ramach projektu BBMRI.pl „Infrastruktura Badawcza Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC” przeprowadził wykłady poświęcone m.in. dokumentacji SZiZJ jako podstawie prawidłowego funkcjonowania biobanku, mapowaniu procesów, jako narzędzia służącego doskonaleniu biobanku. Panel QMS zamknął wykład eksperta ds. SZiZJ UMW Katarzyny Ferdyn, która przedstawiła wyniki podsumowujące audyty wewnątrz Polskiej Sieci Biobanków. Wykłady cieszyły się ogromnym zainteresowaniem słuchaczy, co potwierdziła tocząca się po sesji dyskusja.

Po sesji dotyczącej aspektów związanych z jakością odbyły się warsztaty, gdzie kilkudziesięciu uczestników mogło w praktyce sprawdzić swoje umiejętności w zakresie projektowania dokumentacji SZiZJ czy tworzenia map procesów. Ewaluacja po zakończeniu warsztatów wykazała ogromną potrzebę realizacji takich działań.