Nasi studenci wśród Najlepszych z Najlepszych

Studenckie Koło Naukowe Biologii Komórki Nowotworowej, działające przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, zdobyło niemal 320 tys. zł dofinansowania na projekt badań nad ochroną materiału biologicznego na potrzeby misji kosmicznych.

Wspomniana kwota, jedna z najwyższych wśród niemal stu laureatów, została przyznana w ramach konkursu Najlepsi z Najlepszych 3.0 realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dzięki tym środkom zamierzamy podjąć współpracę z Europejską Agencją Kosmiczną – mówi przewodniczący SKN Biologii Komórki Nowotworowej i student kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Dawid Przystupski. – Obecnie pracujemy nad kilkoma projektami w tym kierunku.Te pieniądze pomogą nam także w realizacji badań laboratoryjnych orazumożliwią udział w kursach i konferencjach, dzięki którym możemy w dalszym stopniu rozwijać się naukowo.

SKN Biologii Komórki Nowotworowej

Założeniem projektu ARES, czyli Astrobiology and Radiation Experiments inStratosphere, jest wysłanie balonem stratosferycznym na wysokość ok. 30 km nad powierzchnię Ziemi wrażliwych na radiację ludzkich komórek zdrowych i nowotworowych. W ten sposób próbki dostaną się do stratosfery, gdzie warunki środowiskowe są tożsame do tych panujących obecnie na powierzchni Marsa. Umożliwi to sprawdzenie wpływu warunków subkosmicznych (przede wszystkim wysokich dawek radiacji) na funkcjonowanie komórek człowieka. W ramach badań zostanie podjęta próba opracowania biologicznego sensora radiacji w oparciu o komórki człowieka oraz sprawdzenia wpływu wybranych substancji pochodzenia naturalnego w zakresie ich wykorzystania w farmakologicznej ochronie przed groźnymi dla komórek zmianami powodowanymi działaniem promieniowania elektromagnetycznego. Dodatkowo studenci planują podjąć się wyzwania sprawdzenia wpływu symulowanej mikrograwitacji na zjawisko oporności wielolekowej komórek nowotworowych. Do tego celu posłuży im specjalna wirówka tzw. random positioning machine, zaprojektowana i wykonana na cele projektu przez studentów z Politechniki Wrocławskiej.

SKN Biologii Komórki Nowotworowej działa przy Uniwersytecie Medycznym weWrocławiu, ale ma charakter międzyuczelniany – jego członkami są również studenci Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej. Opiekunami koła są dr hab. Julita Kulbacka oraz prof. Joanna Saczko, a opiekę nad projektem sprawują dr hab. Julita Kulbacka oraz mgr inż. Jędrzej Górski z Politechniki Wrocławskiej. Nad merytorycznym przygotowaniem wniosku czuwała dr inż. Katarzyna Skowrońska- Dzierzba przy wsparciu Magdaleny Jakubowicz z Centrum Wspierania Nauki. Po tego rodzaju dofinansowanie nasza uczelnia występowała po raz pierwszy.

Badania nad zachowaniem komórek nowotworowych w przestrzeni kosmicznej to koronny projekt koła, który w czerwcu tego roku zwyciężył w ogólnopolskim konkursie 3Mind. Wspomniany plebiscyt powstał z myślą o studentach, którzy działają nad innowacyjnymi i kształtującymi przyszłość projektami. Z kolei w 2017 roku te same badania doprowadziły Dawida Przystupskiego do międzynarodowego finału prestiżowego europejskiego konkursu kosmicznego Odysseus Space Contest 2017.