Nasi stomatolodzy nagrodzeni

Poster Jakuba Hadzika z Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej wraz zespołem z TU Dresden (Technische Universität Dresden, Niemcy) i Wrocławia (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu) doceniono na prestiżowym kongresie w Paryżu.

Nagroda za najlepszą prezentację w formie posteru z dziedziny implantologii stomatologicznej została przyznana, podczas dorocznego międzynarodowego kongresu osteointegracji w Paryżu. Wyróżniono pracę „Short and conventional implants in the residual maxillary alveolar ridge – 36 month follow-up observation.”

nagrodzony zespół przy posterze
Fot. Adam Zadrzywilski
Nagrodzona praca dotyczy długiego okresu obserwacji krótkich implantów zastosowanych w leczeniu pojedynczych braków zębowych. Dzięki modyfikacji powierzchni tytanowych wszczepów krótkie implanty są skuteczną metodą leczenia trudnych przypadków klinicznych gdzie w wyniku ekstrakcji zęba doszło do znacznego zaniku kości wyrostka zębodołowego. 

Jest to obecnie jeden z wiodących na świecie trendów w dziedzinie implantologii stomatologicznej. Oprócz zagadnień związanych z krótkimi implantami, w naszej Katedrze i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej prowadzone są badania doświadczalne i kliniczne związane z materiałami autogennymi, nowoczesnymi technikami leczenia periimplantitis i zastosowaniem nowych rodzajów implantów.

Więcej informacji