Nasi specjaliści wśród najlepszych na Dolnym Śląsku

Głosami czytelników „Gazety Wrocławskiej”, sześciu lekarzy i pielęgniarka związani z Uniwersytetem Medycznym oraz jego szpitalami znalazło się w czołówce plebiscytu „Dolnośląski Hipokrates 2017”. 

Sylwetki 42 zwycięzców z całego regionu zostały przedstawione w dzisiejszym wydaniu „Gazety Wrocławskiej”. W każdej z kategorii wyłoniono trzech najlepszych specjalistów. 

Kardiologiem roku 2017 została prof. dr hab. Ewa Anita Jankowska, kierownik  Samodzielnej Pracowni Badań Układu Krążenia na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu oraz profesor zwyczajny w Klinice Kardiologii, Ośrodku Chorób Serca 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Lekarzem rodzinnym roku 2017 według czytelników „Gazety Wrocławskiej” została dr n. med. Dagmara Pokorna-Kałwak, będąca adiunktem w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej  na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. 

Pediatrą roku 2017 wybrano natomiast dr n. med. Annę Seredyn-Pieniądz, związaną z Katedrą i Kliniką Ginekologii i Położnictwa przy Wydziale Lekarskim, zatrudnioną w SPSK1. 

Za najlepszą Pielęgniarkę/Położną roku 2017 uznano Edytę Łomna pracującą w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym na oddziale Kliniki Chirurgii Małoinwazyjnej. 

W kategorii Ginekolog roku 2017 drugie miejsce zdobył Piotr Rubisz, obecnie zajmujący stanowisko asystenta w I Katedrze i Klinice Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. 

Drugą lokatę w kategorii Lekarz Medycyny Estetycznej roku 2017 zdobyła Diana Kupczyńska, związana z Kliniką Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej  USK we Wrocławiu jako lekarz-rezydent. 

Natomiast trzecie miejsce wśród Chirurgów roku 2017 zajęła dr n. med. Urszula Staszek-Szewczyk, będąca adiunktem dydaktycznym ds. studentów English Division i Erasmus przy Katedrze Onkologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. 

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy.