Nasi przedstawiciele wśród 30 Kreatywnych Wrocławia

Dr hab. Tomasz Zatoński oraz dr Paweł Gawłowski znaleźli się w gronie 30 Kreatywnych Wrocławia w roku 2019. To piąta edycja plebiscytu wyłaniającego wrocławian, których działalność, kreatywność i zaangażowanie zasługują na wyróżnienie.

Dr hab. Tomasz Zatoński został wyróżniony między innymi za działalność społeczną na rzecz promowania aktywności fizycznej wśród najmłodszych. Jest pomysłodawcą i inicjatoren Biegu Uniwersytetu Medycznego, programu BUM Kids i akcji „Uruchamiamy Dzieciaki”, jak również prezesem fundacji Biegaj dla Zdrowia, promującej zdrowy tryb życia oraz aktywność fizyczną. Zawodowo związany jest z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym jako otolaryngolog specjalizujący się w diagnostyce oraz leczeniu chorych na nowotwory głowy i szyi.Sprawuje również funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie otolaryngologii dla Dolnego Śląska.


fot. Janusz Krzeszowski


Dr Paweł Gawłowski jest pomysłodawcą i opiekunem Pracowni Innowacyjnych Technik Symulacji, powstałej przy Zakładzie Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, gdzie jest adiunktem. Działalność realizowana w pracowni skupia się na upowszechnianiu wiedzy na temat możliwości wykorzystania wirtualnej rzeczywistości w wieloaspektowym procesie kształcenia studentów ratownictwa medycznego. Dr Gawłowski jest również opiekunem Koła Naukowego First Aid Teachers, realizującego studenckie prace naukowe oraz zajęcia z pierwszej pomocy.
 


fot. Maciej Kulczyński

To nie pierwszy raz, gdy osoby związane z naszą uczelnią znalazły sie w gronie wyróżnionych. W latach poprzednich na listę 30 kreatywnych Wrocławia trafili między innymi dr hab. Paweł Tabakow, Adam Domanasiewicz, Mateusz Palczewski, Ruth Dudek-Wicher oraz dr Patrycja Wizińska-Socha.