Nasi naukowcy ze stypendiami Uniwersytetu w Edynburgu

W 2017 roku cztery osoby związane z naszą uczelnią skorzystały ze stypendiów i szkoleń oferowanych w ramach programu stypendialnego The Polish School of Medicine Memorial Fund Uniwersytetu w Edynburgu.

Program stypendialny The Polish School of Medicine Memorial Fund umożliwia odbycie studiów lub badań na Uniwersytecie Edynburskim. 1 grudnia 2017 roku naukę w ramach stypendium ukończyła doc. Anna Pokryszko-Dragan, uzyskując stopień Masters Degree in Clinical Education. Na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu zajmuje ona stanowisko adiunkta w Klinice Neurologii.

Z kolei pierwszy rok nauki z, jak podkreślono w komunikacie, świetnymi wynikami, w ubiegłym roku zakończyła dr Joanna Przeździecka-Dołyk, będąca asystentem w Katedrze i Klinice Okulistyki. Nasza reprezentantka zakończyła rok z drugim najlepszym wynikiem na kursie.

Polski Wydział Lekarski przy Uniwersytecie w Edynburgu oferuje także stypendia dla studentów medycyny. W 2017 roku z tej szansy skorzystał Daniel Lewandowski, który między listopadem a grudniem szkolił się w dziedzinie chirurgii ortopedycznej. Zdobywczynią stypendium edynburskiej uczelni jest także Kaja Tycholiz, która dzięki niemu między 5 a 30 marca 2018 roku skorzysta ze szkolenia z dziedziny kardiologii.

Newsletter Polish School of Medicine Memorial Fund