Nasi naukowcy z grantami OPUS 14 i PRELUDIUM 14

W sumie osiem projektów autorstwa lub współautorstwa naszych naukowców otrzymało granty w ramach konkursów OPUS 14 i PRELUDIUM 14. Dzięki temu badania prowadzone na naszej uczelni zostaną dofinansowane kwotą ponad 3 mln zł.

Lista projektów nagrodzonych grantem OPUS 14:

Opracowanie multifunkcjonalnych szczypiec optycznych i mikrorobotów do badania wpływu zlokalizowanej hipertermii na komórki i sferoidy nowotworowe uzyskane z hodowli pierwotnych

Kierownik Projektu: Sławomir Drobczyński (PWR)
Opiekun naukowy z ramienia UMED: Kamila Duś-Szachniewicz

Kwota wnioskowana (całość): 1 445 160,00 zł
Kwota wnioskowana (UMED): 490 920,00 zł

Wpływ witaminy D na makrofagi i fibroblasty towarzyszące nowotworom gruczołu piersiowego

Kierownik Projektu: Joanna Wietrzyk (PWR)
Opiekun naukowy z ramienia UMED: Rafał Matkowski

Kwota wnioskowana (całość): 1 716 680,00 zł
Kwota wnioskowana (UMED): 220 000,00 zł

Farmakologiczne metody ochrony nerki przeznaczonej do transplantacji przed uszkodzeniem niedokwienno/reperfuzyjnym - badania na modelu zwierzęcym

Kierownik Projektu: Grzegorz Marek Sawicki
Opiekun naukowy z ramienia UMED: Anna Krzywonos-Zawadzka

Kwota wnioskowana (całość): 1 196 500,00 zł
Kwota wnioskowana (UMED): 1 196 500,00 zł

Poszukiwanie uwarunkowanych genetycznie nowych przyczyn ciężkich/letalnych zespołów mnogich wad rozwojowych w płodów ludzkich

Kierownik Projektu: Robert Śmigiel
Opiekun naukowy z ramienia UMED: Robert Śmigiel

Kwota wnioskowana (całość): 1 361 500,00 zł
Kwota wnioskowana (UMED): 323 400,00 zł

Lista projektów nagrodzonych grantem PRELUDIUM 14:

Znaczenie egzocytozy i repecptora IL10RA względem indukcji supresji odpowiedzi immunologicznej w raku jelita grubego poprzez mechanizm śródpęcherzykowego transportu pozakomórkowego

Kierownik Projektu: Łukasz Zadka
Opiekun naukowy z ramienia UMED: Piotr Dzięgiel

Kwota wnioskowana (całość): 200 200,00 zł
Kwota wnioskowana (UMED): 200 200,00 zł

Uwrażliwienie komórek raka trzustki na działanie impulsowego pola elektrycznego i elektrochemioterapię-od modelowania molekularnego po zminiaturyzowane hodowle komórkowe 3D

Kierownik Projektu: Olga Michel
Opiekun naukowy z ramienia UMED: Julita Kulbacka

Kwota wnioskowana (całość): 209 500,00 zł
Kwota wnioskowana (UMED): 209 500,00 zł

Wpływ blokady receptorów adenozynowych P2Y12 na wrażliwość chemoreceptorów obwodowych i centralnych u ludzi

Kierownik Projektu: Stanisław Tubek
Opiekun naukowy z ramienia UMED: Piotr Ponikowski

Kwota wnioskowana (całość): 202 900,00 zł
Kwota wnioskowana (UMED): 202 900,00 zł

Ocena przydatności sonoelastografii fali poprzecznej w diagnostyce i monitorowaniu postępów leczenia zwiększonego napięcia mięśni żwaczy w przebiegu dysfunkcji narządu żucia.

Kierownik Projektu: Anna Olchowy
Opiekun naukowy z ramienia UMED: Mieszko Więckiewicz

Kwota wnioskowana (całość): 210 000,00 zł
Kwota wnioskowana (UMED): 210 000,00 zł