Nasi naukowcy wyróżnieni w plebiscycie Złoty Skalpel 2018

Kapituła konkursu organizowanego przez "Puls Medycyny" doceniła pracę naukowców z Zakładu Histologii i Embriologii oraz Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej naszej uczelni.

Zwycięzców konkursu wybrało 13-osobowe jury, w skład którego weszli wybitni specjaliści z różnych dziedzin medycyny.

W finałowej 10. laureatów „Złotego Skalpela” znalazł się wynalazek z Zakładu Histologii i Embriologii pt.: „Sposób wykrywania obniżonej podatności na przeciwnowotworową chemioterapię adjuwantową u pacjentek z rakiem gruczołu piersiowego". Wśród jego autorów znajdują się mgr Mateusz Olbromski, dr Agnieszka Gomułkiewicz, prof. dr hab. Marzenna Podhorska-Okołów oraz prof. dr hab. Piotr Dzięgiel. Wspomniany wynalazek powstał we współpracy z badaczami Zakładu Patomorfologii Nowotworów Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie, Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie oraz Acumen Research Laboratories w Singapurze.

Kapituła wyróżniła również wynalazek Grupy Badawczej ds. Neuromonitoringu Polskiego Klubu Chirurgii Endokrynologicznej pt.: „Neuromonitoring nerwów krtaniowych w chirurgii tarczycy”. Został on zgłoszony wspólnie przez dr n med. Beatę Wojtczak z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz prof. Marcina Barczyńskiego z Kliniki Chirurgii Endokrynologicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie.

W finałowej dziesiątce konkursu znalazło się także mobilne urządzenie do wykonywania KTG – Pregnabit, zgłoszone przez spółkę Nestmedic S.A. Współautorką wynalazku i prezesem zarządu firmy jest dr Patrycja Wizińska-Socha, która uzyskała stopień doktora na naszej uczelni.

Wyróżnionym gratulujemy, a pełną listę laureatów wraz  z opisami wynalazków znaleźć można na stronie plebiscytu.