Nasi naukowcy sprawdzą, jak działały leki sprzed 400 lat

Badacze z Katedry i Zakładu Farmakognozji połączą siły z historykami z Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach projektu zakładającego odtworzenie i analizę preparatów leczniczych opisanych w historycznych źródłach.

Pracownicy Katedry i Zakładu Farmakognozji: dr Danuta Raj oraz dr Maciej Włodarczyk, wejdą w skład zespołu zajmującego się odtwarzaniem i analizą dawnych preparatów leczniczych. Grupa naukowców pod kierownictwem dr Jakuba Węglorza z Zakładu Historii Polski i Powszechnej XVI- XVIII w., (Wydział Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego) uzyskała w ramach konkursu Sonata Bis 7 finansowanie projektu zatytułowanego "Odtworzenie i analiza preparatów leczniczych zidentyfikowanych na podstawie egodokumentów epoki staropolskiej (XVI -XVIII wiek)".

Muzeum Farmacji 1

Pomysł odtworzenia preparatów leczniczych stosowanych w ubiegłychstuleciach wziął się z ciekawości tego, jak rzeczywiście wyglądała staropolska medycyna.

- Obecnie wiele jest odwołań do leków określanych, jako staropolskie, co ma sugerować ich naturalność, brak efektów ubocznych oraz skuteczność. Interesujące jest jednak, że w danych literaturowych bardzo mało jest doniesień dotyczących rzeczywistego składu preparatów z epoki staropolskiej, jako że do tej pory nie prowadzono systemowych badań mogących dać odpowiedź na tak postawione pytanie – mówi dr Danuta Raj z Katedry i Zakładu Farmakognozji. - Celem projektu jest więc doświadczalne przekonanie się, czym tak naprawdę były staropolskie leki oraz czy wiara w ich naturalność i skuteczność jest uzasadniona.

Muzeum Farmacji 2

Jako źródło informacji postanowiono wybrać egodokumenty. Jak tłumaczy dr Raj, są to źródła historyczne pochodzące z omawianego okresu, zawierające zapis osobistych przeżyć i wspomnień autorów (diariusze, pamiętniki, listy itp.) - Tego rodzaju notatki ukazują rzeczywisty obraz praktyk medycznych, który mógł znacząco różnić się od wzorców propagowanych w ówczesnej literaturze medycznej - dodaje dr Raj.

Badania obejmujące odtwarzanie leków rozpoczną się w najbliższych miesiącach, natomiast zakończenie projektu przewidziane jest na rok 2022.

Fot. Tomasz Walów