Ogłoszony stopień alarmowy ALFA oraz ALFA-CRP

Decyzją Prezesa Rady Ministrów na terenie całego kraju wprowadzono stopień alarmowy ALFA i ALFA-CRP. Jest to najniższy stopień alarmowy (w czterostopniowej skali). Będzie obowiązywał do 29 stycznia 2020 r. godz. 23.59.

W związku z wprowadzeniem stopnia alarmowego wydane zostało Zarządzenie Rektora - link.

Pracownicy proszeni są o zachowanie wzmożonej czujności w stosunku do wszelkich zdarzeń odbiegających od normy np. na pozostawione bez nadzoru przedmioty, bagaże i pakunki niewiadomego pochodzenia, a także osoby wzbudzające zaniepokojenie swoim zachowaniem.

Alarm CRP (ALFA-CRP) dotyczy przede wszystkim zagrożenia w cyberprzestrzeni. Należy wiec zwrócić uwagę na możliwe pojawienie się działań niepożądanych, działań osób trzecich, w wykorzystywanych przez Państwa w pracy systemach teleinformatycznych, np. poprzez zastosowanie przez nie m.in. socjotechnik prowadzących do ujawnienia informacji dotyczących UMW.

Są to działania standardowe.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Inspektoratu Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Informacji tel. 71 784 11 47