Nagrody Rektora Q&A

Z uwagi na pojawiające się wątpliwości dotyczące nagród JM Rektora przygotowane zostało zestawienie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania wśród pracowników.

 

  1. Chcę złożyć wniosek o nagrodę rektora za osiągnięcia z roku 2020 – jakich wniosków muszę użyć?

W celu wnioskowania o przyznanie nagród rektora za osiągnięcia uzyskane przez nauczycieli akademickich w roku 2020 stosuje się wzory druków wprowadzone Zarządzeniem Rektora nr 56/XV R/2020 z dnia 16 marca 2020 r.: link

Wartości progowe kryteriów dla nagród naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych w 2020 r. zostały opublikowane w Komunikacie JM Rektora wydanym w dniu 31 stycznia 2020 r.

Komunikat dostępny jest tutaj: link

 

  1. Do kiedy należy złożyć wniosek o nagrodę rektora dla nauczyciela akademickiego za osiągnięcia uzyskane w 2020 roku?

Zgodnie z Regulaminem termin składania wniosków upływa w dniu 30.04.2021 r.

Wnioski zaopiniowane przez kierownika jednostki organizacyjnej, nauczyciele akademiccy składają do:

- przewodniczącego rady dyscypliny – w przypadku nagrody za osiągnięcia naukowe,

- dziekana – w przypadku nagrody za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne.

 

  1. Od kiedy będzie obowiązywał nowy Regulamin nagród wprowadzony Zarządzeniem Rektora nr 7/XVI R/2021 z dnia 18 stycznia 2021r.?

Nowy Regulamin nagród, o którym informowaliśmy w zeszłym tygodniu, wprowadzony Zarządzeniem Rektora nr 7/XVI R/2021 dotyczy nagród, które będą przyznawane w 2022 r. za osiągnięcia uzyskane w 2021 r. Wzory druków wniosków dla nagród za osiągnięcia z 2021 r. zostały wprowadzone Zarządzeniem Rektora nr 22/XVI R/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. Wartości progowe kryteriów dla nagród naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych za osiągnięcia z 2021 r. zostały opublikowane w Komunikacie JM Rektora wydanym Zarządzeniem Rektora nr 23/XVI R/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r.

Wszystkie informacje oraz dokumenty dotyczące nagród znajdują się także na stronie Centrum Zarządzania Projektami: link 

Pytania i odpowiedzi w formie pliku do wydruku : Nagrody Rektora Q&A