Nagrody Rektora na WNoZ
28 stycznia 2020 r.
fot. Adam Zadrzywilski