Nagrody Rektora na Farmacji
30 stycznia 2020 r.
fot. Adam Zadrzywilski