Nagrody Naukowe POLITYKI - rusza nabór

Fundacja Tygodnika POLITYKA prowadzi akcję stypendialną skierowaną do młodych, zdolnych ludzi nauki od 2001 roku. Nabór do tegorocznej edycji potrwa do niedzieli 16 czerwca 2019 r., a laureaci otrzymają stypendia w wysokości 15 tys. zł. 

Przyznając Nagrody Naukowe tygodnik POLITYKA chce wyławiać i eksponować tych, którzy są w awangardzie myśli, badań i intelektualnych poszukiwań. Celem plebiscytu jest popularyzacja tego, co robią ludzie nauki oraz stawianie ich samych za wzór zawodowej kariery. O nagrody co roku ubiega się kilkuset kandydatów w dziedzinie nauk humanistycznych, ścisłych, społecznych, nauk o życiu i nauk technicznych.

Do niedzieli 16 czerwca 2019 r. na stronie www.polityka.pl/stypendia dostępny jest formularz zgłoszeniowy, którego wypełnienie jest warunkiem przystąpienia do konkursu o 5 stypendiów po 15 tys. zł.

Piętnastu finalistów zostanie ogłoszonych na łamach POLITYKI w środę 18 września, zaś nazwiska pięciu stypendystów zostają ujawnione podczas uroczystości wręczenia Nagród w niedzielę 20 października 2019 r.

W ciągu osiemnastu lat trwania akcji dzięki pomocy partnerów finansowych oraz czytelników tygodnika POLITYKA, którzy wpłacali na akcję 1% podatku, Fundacja wsparła 302 naukowców kwotą blisko 6 mln 400 tys. zł.

 Regulamin, składy kapituł oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na naszej stronie www.polityka.pl/stypendia