Nagrody Marszałka Województwa

O nagrodę ubiegać się autorzy prac habilitacyjnych oraz doktorskich, których tematyka związana jest z rozwojem i osiągnięciami regionu. Zgłoszenia przyjmowane są do 6 września 2019 roku w Biurze Rektora UMW.

Nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego dla najlepszej pracy habilitacyjnej w roku 2018/2019 i dwóch prac doktorskich z tego samego okresu zostanie wręczona w czasie Środowiskowej Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020 30 września 2019 roku. Zgłoszone prace powinny dotyczyć szczególnych osiągnięć regionu.

Laureatów wybierze Kapituła Nagrody spośród osób, które w terminie do 6 września 2019 zostawią papierową wersję pracy oraz poprawnie wypełniony formularz zgłoszenia w sekretariacie Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy Pasteura 1.