Nagrody JM Rektora na WFzOAM
13 grudnia 2018 r.
fot. Adam Zadrzywilski