Nagrody im. prof. Wiktora Brossa

Po raz pierwszy w historii naszej Uczelni przyznane zostały nagrody za osiągnięcia medyczne w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. Kapituła doceniła 7 zespołów, które w minionym roku rozwinęły medycynę uniwersytecką we Wrocławiu.

Wręczenie nagród im. prof. Wiktora Brossa było kulminacyjnym momentem uroczystości inaugurującej Obchody 70-lecia Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Odbyła się ona 14 lutego w Auli Leopoldina UWr. Przewodniczący pracom kapituły prof. Romulad Zdrojowy podkreślał, że jej członkowie nie mieli łatwego zadania. W minionym roku w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przeprowadzono wiele interesujących, kilka nowatorskich zabiegów.

Prof. Romulad Zdrojowy Nagrody im. Brossa umedwroc

Z 25 zgłoszonych, ostatecznie wybrano 7, które podzielono na 3 kategorie:

  • za osiągnięcia w zakresie organizacji procesów diagnostyczno-terapeutycznych i współpracę międzykliniczną
  • za wprowadzenie nowych technologii i metod diagnostycznych lub terapeutycznych
  • za przeprowadzenie nowoczesnej, skutecznej procedury terapeutycznej.

Prof. Romulad Zdrojowy podkreślał, że nagrody są uhonorowaniem pracy cały zespołów lekarzy, pielęgniarek - wszystkich, którzy aktywnie pracowali na rzecz pacjentów. Co więcej wiele z nich jest osiągnięciami, przy których współpracowały ze sobą zespoły różnych klinik, co warto podkreślać i doceniać, bo jak mówił prorektor ds. klinicznych - medycyna wymaga działaniach wielozespołowego.

Nagrody im. Brossa umedwroc

Szczególnie mocno widać, to w transplantologii, którą doceniono - jako nagrodę grupową - w pierwszej kategorii - za osiągnięcia w zakresie organizacji procesów diagnostyczno-terapeutycznych i współpracę międzykliniczną, wyróżniając 3 kliniki.

1.    Klinikę Urologii i Onkologii Urologicznej USK – kierownik prof. Romuald Zdrojowy, w zespole także dr Bartosz Małkiewicz i dr Paweł Dębiński za program małoinwazyjnego pobierania nerek od żywych dawców.

Od 2014 r. w Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej USK prowadzony jest program małoinwazyjnego pobierania nerek do przeszczepu od żywych dawców. Osiągnięcie jest unikatowe w skali kraju, podobne zabiegi wykonuje się jedynie w 2-3 ośrodkach w Polsce. W USK do 2019 r. wykonano już 41 takich zabiegów i w każdym przypadku pobranie narządu odbyło się w pełni metodą laparoskopową.

2.    Klinikę Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej USK – kierownik prof. Dariusz Janczak za wyróżniającą w skali kraju działalność transplantacyjną dotyczącą nerek i wątroby.

Zespół Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej USK prowadzi wyróżniającą w skali kraju działalność transplantacyjną dotyczącą nerek oraz wątroby. W 2019 r. Klinika wykonała ponad 100 zabiegów transplantacji narządowych co pozycjonuje USK w ścisłej czołówce ośrodków transplantacyjnych w naszym kraju. W imieniu zespołu wyróżnienie odebrał prof. Dariusz Patrzałek.

Prof. Dariusz Patrzałek Nagrody im. Brossa umedwroc

3.    Klinikę Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej USK – kierownik prof. Magdalena Krajewska za dynamiczny rozwój programu przeszczepiania nerek od żywych dawców oraz w programie wymiany par.

W 2014 r. zespół Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej USK rozpoczął intensywne działania edukacyjne dla rodzin i bliskich pacjentów z niewydolnością nerek oraz personelu stacji dializ propagujące idę dawstwa. Wysiłki zespołu zaowocowały wzrostem liczby wykonywanych transplantacji o ponad 500 proc. i pod tym względem USK jest jednym z najprężniejszych ośrodków w Polsce. W 2019 r. wykonano 2 przeszczepienia od dawców żywych w systemie wymiany par był to pierwszy zabieg tego typu w Polsce wykonany u wysoko uczulonych biorców, którzy wymagali nowatorskiego programu odczulania immunologicznego przed przeszczepieniem.
W imieniu zespołu nagrodę odebrała dr hab. Oktawia Mazanowska, prof. nadzw.

prof. Oktawia Mazanowska Nagrody im. Brossa umedwroc

Wyróżnienia wręczali p.o. rektora UMW prof. Piotr Ponikowski i zastępca dyrektora ds. lecznistwa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Bogusław Beck. Prof. Piotr Ponikowski gratulując nagród, podkreślał, że dzięki docenianym osiągnięciom realnie rozwijana jest medycyna uniwersytecka we Wrocławiu.

Nagroda za wprowadzenie nowych technologii i metod diagnostycznych lub terapeutycznych powędrowała do zespołu Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej USK – dr hab. Marek Ussowicz, dr Blanka Rybka, mgr Aleksandra Ślęzak, mgr Kornelia Gajek za przygotowanie i podanie po raz pierwszy w Polsce specyficznych limfocytów przeciwwirusowych (VST).
Nagrodę w imieniu kierownika zespołu - podkreślając wyjątkowość osiągnięcia - odebrała prof. Alicja Chybicka.
Prof. Alicja Chybicka Nagrody im. Brossa umedwroc
W kwietniu 2019 r. zespół Kliniki Transplantacji Szpiku, Hematologii i Onkologii Dziecięcej USK po raz pierwszy w Polsce przygotował i podał specyficzne limfocyty przeciwwirusowe (VST). Zabieg przeprowadzono po przeszczepieniu szpiku kostnego od ojca u 17 – letniego chłopca leczonego z powodu ostrej białaczki limfoblastycznej. U chłopca wystąpiła ciężka, oporna na leczenie infekcja adenowirusowa, która ustąpiła po podaniu komórek VST przygotowanych z krwi ojca. Komórski VST przygotował zespół złożony z dr hab. Marka Ussowicza oraz pracowników laboratorium przeszczepowego. Zespół przygotowywał się do prowadzenia nowatorskich terapii przeciwwirusowych przez półtora roku. USK jest jednym z nielicznych na świecie i jedynym ośrodkiem w Polsce prowadzącym tę terapię.

W trzeciej kategorii - nagrodę za przeprowadzenie nowoczesnej, skutecznej procedury terapeutycznej - wręczono dla dwóch osiągnięć.

1.    Dla zespołu Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii USK – dr hab. Waldemar Goździk prof. nadzw., dr Stanisław Zieliński, dr Barbara Barteczko-Grajek, dr Anna Kupiec, dr Grzegorz Wysoczański, dr Marceli Łukaszewski za cykl wyjątkowych działań klinicznych w dziedzinie kardioanestezji i intensywnej terapii.

Nagrody im. Brossa umedwroc

U pacjenta z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia powikłanym wstrząsem kardiogennym,  w okresie po implantacji sztucznej zastawki serca zastosowano po raz pierwszy w USK urządzenie LVAD (do mechanicznego wspomagania lewej komory serca). We wczesnym okresie pooperacyjnym wystąpiły jednak komplikacje w postaci zakrzepu w lewej korze serca i towarzyszącym zatorem  prawej tętnicy szyjnej. Natychmiastowe działania diagnostyczne i terapeutyczne z wykonaniem trombektomii prawej tętnicy szyjnej skutkowały ustąpieniem objawów neurologicznych. Pacjenta poddano następnie  reoperacji serca z usunięciem zakrzepu w lewej komorze serca oraz reimplantacją wszczepionej wcześniej protezy zastawki serca. Wszystkie te działania spowodowały szybką poprawę stanu klinicznego pacjenta. Dzięki wielodyscyplinarnym działaniom terapeutycznym, w ramach powstałego w szpitalu zespołu „Shock team” , przeprowadzono zakończoną pełnym sukcesem procedurę ECMO-CPR u pacjenta z rozległym zawałem serca (powikłanym wielominutowym zatrzymaniem akcji serca). W trakcie zatrzymania krążenia pacjentowi implantowano urządzenie ECMO, a następnie przeprowadzono w Pracowni Hemodynamiki udrożnienie zamkniętych naczyń wieńcowych.  W wyniku podjętych działań uzyskano pełny powrót do stanu świadomości pacjenta  oraz istotną poprawę funkcji krążenia, co pozwoliło na odłączenie ECMO po 6 dniach leczenia. Zespół Kliniki z wielkim zaangażowaniem przeprowadził także przez okres okołooperacyjny pacjenta, u którego dokonano pierwszego w USK autoprzeszczepu serca, zakończonego pełnym sukcesem.

2.    Dla zespołów Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej USK – prof. Dariusz Patkowski, dr Marcin Rasiewicz, dr Alicja Kalcowska, dr Sylwester Gerus oraz II Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej i Anestezjologii – dr Grażyna Siejka, dr Beata Stanisławska, dr Karolina Gaweł za operacje technikami endoskopowymi wad wrodzonych u noworodków.
Prof. Dariusz Patkowski Nagrody im. Brossa umedwroc
Fot. Tomasz Walów
Na przełomie czerwca i lipca 2019 r. u noworodka w odstępach kilkudniowych wykonano trzy zabiegi technikami endoskopowymi. Operowany noworodek z masą urodzeniową 1880 g. miał kilka wad wrodzonych: zarośnięcie przełyku z przetoką tchawiczo – przełykową, zarośnięcie dwunastnicy oraz przetrwały przewód tętniczy. Wszystkie zabiegi przebiegły bez powikłań. Obecnie dziewczynka rozwija się prawidłowo, a po rozległych zabiegach praktycznie nie ma śladu.

Nagrody im. prof. Wiktora Brossa na stałe wpisać się mają w kalendarz świąt akademickich naszej uczelni.