Nagroda specjalna w konkursie LUMEN dla Biobanku UMW

Biobank Uniwersytetu Medycznego otrzymał nagrodę specjalną w 3. edycji konkursu LUMEN - Leaders in University Management. Jednostka kierowana przez dr inż. Agnieszkę Materę-Witkiewicz nominowana była w kategorii zarządzanie.

Kategoria zarządzanie dedykowana jest projektom wdrażającym innowacyjne i efektywne metody zarządzania w obszarze kształcenia, badań naukowych i organizacji uczelni.  Kontrkandydatami Biobanku UMW były: utworzona na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi Strefa Wiedzy i Innowacji, Kreatywny Semestr Projektowy z Politechniki Warszawskiej oraz  Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej - zwycięzca kategorii.