Nagroda PTChO dla lek. Macieja Kaczorowskiego

Lek. Maciej Kaczorowski został nagrodzony przez Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej w konkursie na najlepszą polską pracę naukową dot. czerniaka opublikowaną od stycznia 2019 do czerwca 2020.

Lek. Maciej Kaczorowski związany jest z Katedrą i Zakładem Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej.
Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. Piotra Rutkowskiego doceniła zgłoszony przez doktora Kaczorowskiego cykl trzech publikacji stanowiących kliniczno-patologiczne analizy ekspresji białek SMAD7, RhoA, ROCK1 oraz ROCK2 w czerniaku skóry.
Współautorami artykułów są Przemysław Biecek (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Politechnika Warszawska), Małgorzata Pieniążek (Opolskie Centrum Onkologii), Rafał Matkowski (Katedra Onkologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Dolnośląskie Centrum Onkologii), Piotr Donizy oraz Agnieszka Hałoń (Katedra oraz Zakład Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu; Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu).
Nagrodzone publikacje ukazały się w prestiżowych periodykach z Listy Filadelfijskiej (Translational Research, American Journal of Translational Research, Anticancer Research), a ich łączny IF wynosi 10,78.
Artykuły stanowią jednocześnie podstawę rozprawy doktorskiej lek. Macieja Kaczorowskiego, której obrona planowana jest na najbliższe tygodnie.
To kolejne wyróżnienie przyznane Maciejowi Kaczorowskiemu przez PTChO – w 2018 roku młody naukowiec zajął ex aequo z dr hab. Piotrem Donizym drugie miejsce w konkursie na najlepszą publikację dot. nowotworów złośliwych skóry organizowany przez PTChO oraz firmę Roche.