Nagroda Nobla dla organizacji związanej z naszą uczelnią

Organizacja Lekarze Przeciwko Wojnie Nuklearnej, powiązana z naszym kołem naukowym o tej samej nazwie, należy do Międzynarodowej Kampanii na rzecz Zniesienia Broni Nuklearnej, nagrodzonej tegoroczną Pokojową Nagrodą Nobla. 

ICAN, czyli Międzynarodowa Kampania na rzecz Zniesienia Broni Nuklearnej, jest koalicją organizacji pozarządowych z ponad 100 państw świata, działających na rzecz zakazania posiadania i używania broni jądrowej. Powstała w 2007 roku z inicjatywy międzynarodowej organizacji Lekarze Przeciwko Wojnie Nuklearnej (IPPNW), nagrodzonej indywidualnie pokojowym Noblem w 1985 roku. 
 
SKN Lekarze Przeciwko Wojnie Nuklearnej, działające przy Zakładzie Humanistycznych Nauk Lekarskich Wydziału Lekarskiego naszej uczelni pod opieką jego kierownika dr hab. Jarosława Barańskiego, jest jedynym studenckim ciałem reprezentującym tę organizację w Polsce. Jego przewodniczący Dominik Stosik jest zarazem jednym z dwóch liderów IPPNW (obok Niemki Evy Lauckner) przewodzącym organizacji w Europie w środowisku studentów medycyny. 

Zgodnie ze słowami Przewodniczącej Norweskiego Komitetu Noblowskiego Berit Reiss-Andersen, nagroda dla Międzynarodowej Kampanii na rzecz Zniesienia Broni Nuklearnej została przyznana za działalność dążącą do "zwrócenia uwagi na humanitarne konsekwencje stosowania jakiejkolwiek broni nuklearnej i za przełomowe wysiłki zmierzające do traktatowego zakazu takiej broni".

W lipcu tego roku ICAN lobbowała w sprawie przyjęcia w oenzetowskiego traktatu zakazującego broni atomowej, pod którym podpisały się w sumie 122 państwa. Traktat został jednak odrzucony w związku ze sprzeciwem 9 mocarstw dysponujących bronią jądrową.