Nagroda im. prof. A. Cieszyńskiego - zgłoszenia kandydatów

W obchody 70-lecia Uniwersytetu Medycznego Piastów Śląskich we Wrocławiu zostanie wpisane również przyznanie Nagrody im. prof. A. Cieszyńskiego za osiągnięcia w stomatologii w  Akademickiej Poliklinice Stomatologicznej SCTT Sp. z o.o.

Zgłoszenia kandydatów nadsyłać można do 29 lutego. Nominować można osoby indywidualne lub zespoły kliniczne związane z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu i Akademicką Polikliniką Stomatologiczną SCTT Sp. z o.o. Zgłaszający może, ale nie musi być członkiem wskazywanego zespołu. Zgłoszenia mogą pochodzić od pracowników innych jednostek organizacyjnych.

Przez osiągnięcie medyczne w stomatologii rozumie się nowatorski, niestandardowy zabieg, zastosowaną nowoczesną terapię  lub wprowadzoną nową, niestosowaną dotychczas procedurę, formę leczenia. Zgłaszać można osiągnięcia zrealizowane w 2019 roku.

Formularz zgłoszenia kandydatów prof. Antoniego Cieszyńskiego wysyłać można skanem pod adres rk@umed.wroc.pl lub dostarczyć do sekretariatu Prorektora ds klinicznych UMW w rektoracie przy Wyb. Pasteura 1.  Termin nadsyłania zgłoszeń mija 29.02.2020 roku. Zwycięzcy wyłonieni zostaną przez specjalnie powołaną w tym celu Kapitułę. Wyróżenienia wręczona będą w czasie promocji doktorskich 13 marca 2020 roku.