Nabór wniosków w Programie Mozart

Do 20 czerwca przyjmowane będą wnioski w tegorocznej, siódmej już, edycji Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej "Mozart".

Program finansowany przez Miasto Wrocław opiera się na projektach realizowanych przez naukowców w partnerstwie z firmami działającymi na terenie Wrocławia. Priorytetem programu jest tworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców miasta, które będą powstawać dzięki rozwojowi przedsiębiorstw wspieranych przez naukowców – m.in. poprzez tworzenie nowych produktów, usług oraz innowacyjnych rozwiązań mających pozytywny wpływ na rozwój rynku pracy.

Program został uchwalony w 2012 r. przez Radę Miejską Wrocławia (uchwała nr XXIX/652/12). Dotąd w ramach Programu dofinansowanych zostało 165 partnerstw naukowo-biznesowych. Partnerstwa te realizowały autorskie projekty odpowiadające konkretnym potrzebom przedsiębiorców, a często też miały wpływ na działalność naukową i dydaktyczną pracowników wrocławskich uczelni i instytutów naukowych.

DO UDZIAŁU W PROGRAMIE ZAPRASZONE SĄ PARTNERSTWA:

  • firm działających na terenie Wrocławia i zatrudniających tu pracowników (co najmniej dwóch) na umowę o pracę
  • naukowców ze stopniem co najmniej doktora zatrudnionych na uczelni na stanowiskach pracownika naukowo-dydaktycznego lub naukowego bądź w jednostkach naukowych na stanowisku pracownika naukowego.

W RAMACH VII EDYCJI PROGRAMU:

  • Miasto Wrocław dofinansuje maksymalnie 30 partnerstw;p
  • rojekty realizowane będą w wymiarze czasu pracy: 32 godziny miesięcznie przez 12 miesięcy;
  • wsparcie finansowe (miesięczne wynagrodzenie naukowca za 32 godziny pracy) wyniesie 3 200 zł brutto na miesiąc; jest to pomoc de minimis dla przedsiębiorstw
  • dofinansowane zostaną partnerstwa zorientowane na rozwój rynku pracy poprzez tworzenie nowych produktów, usług oraz innych rozwiązań;
  • wartością dodaną projektów jest pozytywny wpływ na macierzyste środowisko pracy naukowca, a także możliwość kontynuacji pracy w ramach szerszych programów badawczych.

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE – ZGŁOSZENIA:
Wnioski o dofinansowanie partnerstwa należy składać za pośrednictwem aplikacji dostępnej na stronie Wrocławskiego Centrum Akademickiego do 20.06.2018 r.

Więcej szczegółowych informacji na temat Programu znajdą Państwo na naszej stronie www.wca.wroc.pl

Zapraszamy również do kontaktu z pracownikami Wrocławskiego Centrum Akademickiego:
Anna Gil – koordynator programu
anna.gil@um.wroc.pl
tel.: 71 770 20 05

Anna Banaś – opiekun partnerstw
anna.banas@um.wroc.pl
tel.: 71 798 13 13

Katarzyna Hubicka – opiekun partnerstw   
katarzyna.hubicka@um.wroc.pl
tel.: 71 770 20 30

Adam Żygadło – opiekun partnerstw
adam.zygadlo@um.wroc.pl
tel.: 71 798 13 14

Kamil Eckhardt – opiekun partnerstw
kamil.eckhardt@um.wroc.pl
tel.: 71 798 13 15