Nabór na miejsca doktoranckie w projekcie ETUDE

Katedra Psychiatrii UMW zaprasza do wzięcia udziału w naborze, który potrwa do 28 lutego 2021, na miejsca doktoranckie w ramach grantu ETUDE Marie Skłodowska-Curie Innovation Training Network (ITN).

Grant, którego konsorcjantem jest Katedra Psychiatrii, obejmuje 15 miejsc doktoranckich dla naukowców będących na początku kariery (ESR- Early Stage Researchers). Rekrutacja do projektu skierowana jest do osób każdej narodowości, którzy spełniają kryteria rozpoczynających karierę, w rozumieniu Marie Skłodowska-Curie Actions nie mają jeszcze tytułu doktora oraz są gotowi spędzić znaczną ilość czasu w ośrodku akademickim poza swoim miejscem zamieszkania i posługują się językiem angielskim na poziomie pozwalającym na swobodne uczestnictwo w szkoleniach (C1 lub C2). Szczegółowe informacje nt. naboru (w jęz. angielskim) znajdują się w linku: Call for Aplicants.

ETUDE (“Encompassing Training in fUnctional Disorders across Europe”) jest projektem zakorzenionym w interdyscyplinarnej sieci EURONET-SOMA (https://www.enet-soma.eu/) i ma na celu strukturalną poprawę opieki zdrowotnej w zakresie psychosomatycznych zaburzeń czynnościowych we współpracy na poziomie międzynarodowym poprzez identyfikację mechanizmów leżących u podłoża zaburzeń, poprawę diagnostyki i leczenia oraz redukcję stygmatyzacji pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi.
Do zaburzeń czynnościowych zaliczamy choroby charakteryzujące się przewlekłymi objawami somatycznymi, które nie mogą być powiązane z konkretnymi mechanizmami patofizjologicznymi. Chociaż na zaburzenia te cierpi prawie 7% ludności, wpływa na generowanie ogromnych kosztów społeczno-gospodarczych, a brak zgodności co do ich klasyfikacji negatywnie odbija się na skuteczności leczenia. W odpowiedzi na te wyzwania międzynarodowy zespół badawczy opracował projekt ETUDE, którego celem jest przeprowadzenie kompleksowych szkoleń skierowanych do naukowców znajdujących się na początku swojej kariery naukowej. Przygotowując nowe pokolenie naukowców do pracy w różnych dziedzinach, projekt będzie jednocześnie okazją do zdobycia umiejętności w zakresie rozwoju produktów i usług, które poprawiają leczenie pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi.

Projekt ETUDE obejmuje rekrutację piętnastu naukowców będących u początku kariery na miejsca doktoranckie w 10 ośrodkach akademickich i jednym pozaakademickim, leżących w sześciu krajach europejskich (Holandia, Niemcy, Wlk. Brytania, Dania, Polska I Włochy). Szkolenia i staże dla doktorantów dodatkowo wspierane będą przez 19 akademickich i poza-akademickich instytucji partnerskich.

ETUDE Marie Skłodowska-Curie Innovation Training Network (ITN) jest finansowany przez Komisję Europejską z programu Horyzont 2020. 

Więcej informacji na temat projektu ETUDE i rekrutacji na miejsca doktoranckie dla naukowców na początku kariery można znaleźć pod adresem: https://www.euronet-soma.eu/itn