Nabór wniosków w programie Visiting Professors

Do 31 października składać można wnioski w programie Visiting Professors. To cykl wizyt znanych naukowców, artystów, ludzi biznesu z całego świata. Finansowane są one z budżetu miejskiego (fundusz Scientiae Wratislaviensis).

Visiting Professors to program realizowany z inicjatywy wrocławskiego samorządu oraz wrocławskich uczelni, składający się z corocznego cyklu wizyt znanych, cenionych i wybitnych naukowców oraz popularyzatorów nauki.
Visiting Professors sprzyja nie tylko wymianie idei, myśli oraz doświadczeń między uczonymi z zagranicy i Wrocławia, ale daje także wszystkim zainteresowanym wrocławianom możliwość wzięcia udziału  w wykładach i warsztatach zaproszonych osobistości.

Dofinansowania do wizyt uczonych przyznawane są na podstawie wniosków składanych przez rektorów uczelni lub dyrektorów instytutów naukowych. Źródłem finansowym programu jest budżet miejski (fundusz Scientiae Wratislaviensis).

Więcej informacji na stronie Wrocławskiego Centrum Akademickiego.

Termin składania wypełnionych wniosków na rok 2018 upływa 31 października 2017r.

Podpisany wniosek (uwzgledniający życiorys gościa, program oraz wstępny kosztorys wizyty) prosimy złożyć w Dziale Współpracy Międzynarodowej (budynek Rektoratu - Wyb. Pasteura 1, II piętro, p. 23. osoba kontaktowa – Roksana Struzik-Gałwa, tel. 71 784 11 42).

Wniosek do pobrania wraz z regulaminem programu znajduje się na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej UMW w zakładce Visiting Professors.