Na czele Kolegium Rektorów

Przewodniczącym Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola prof. Marek Ziętek został już po raz trzeci. Uczestnicy posiedzenia nie mieli najmniejszych wątpliwości. Decyzja zapadła jednomyślnie.

Rektor Uniwersytetu Medycznego przewodniczył będzie gremium do końca swojej kadencji w 2020 roku. Prof. Marek Ziętek pełni funkcję przewodniczącego Kolegium od 1 września 2014r. W  roku 2016 wybrano go na drugą kadencję, ale na wniosek przewodniczącego skrócono ją do roku, stąd konieczność kolejnego głosowania. Przeprowadzono je 14 czerwca 2017. Ponownie decyzja zapadła przez aklamację.