Młodzi naukowcy opanowali naszą uczelnię

Od 5 do 7 kwietnia 2018 gościliśmy na uczelni naukowców biorących udział w VIII Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej Młodych Naukowców oraz XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Uczelni Medycznych.

W tym roku studenci z całej Polski i zza granicy mogli skorzystać z 16 sesji naukowych. Nowością była sesja ginekologiczno-położnicza, na której gościła prof. Lidia Hirnle, kierownik I Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa.

Uczestnicy konferencji brali udział w wykładach, a także warsztatach m.in. podstaw pielęgniarstwa, porodu fizjologicznego. Przygotowano także zwiedzanie Muzeum Medycyny Sądowej, a także Ogrodu Botanicznego Roślin Leczniczych.

Większość wydarzeń w ramach konferencji odbyła się w Centrum Naukowej Informacji Medycznej. Tutaj swoje stoiska prezentowali wystawcy, w tym CITT (Centrum Innowacji i Transferu Technologii). Nasi studenci i doktoranci mogli dopytać o możliwość wsparcia ich projektów.

Na finał konferencji zaplanowano wykład doktorów Marcina i Macieja Misiów w Oratorium Marianum 7 kwietnia, o 17:00.

Fot. Tomasz Walów