Miej wpływ na jakość kształcenia - ankieta SONA

Do piątku 26 lutego przedłużony został okres, w którym można wziąć udział w studenckiej ocenie nauczycieli akademickich. Linki do ankiet przesyłają osoby prowadzące zajęcia do starostów grup/roku. 

To ostatnia szansa, aby wziąć udział w anonimowej ankiecie SONA za semestr zimowy 2020/2021 i mieć realny wpływ na poprawę jakości kształcenia. Zachęcamy do aktywnego udziału.