Międzynarodowe wyróżnienie dla Olgi Michel

Praca doktorantki Olgi Michel zdobyła pierwszą nagrodę na międzynarodowej konferencji “3rd World Congress on Electroporation and Pulsed Electric Fields in Biology, Medicine, and Food & Environmental Technologies” w Tuluzie.

Komitet organizacyjny zdecydował przyznać doktorantce pierwsze miejsce w dyscyplinie badan medycznych i biologicznych. Doktorantka na konferencji zaprezentowała wyniki badań prowadzonych przez ostatnich kilka miesięcy w Stanach Zjednoczonych w ramach prestiżowego Stypendium Fulbrighta, przyznawanego wybitnie uzdolnionym młodym naukowcom. Przedmiotem pracy było zgłębianie mechanizmów działania impulsowego pola elektrycznego, a konkretnie relacja pomiędzy elektropermeabilizacją a peroksydację lipidów w błonie komórkowej. Doktorantka w swoich badaniach zaproponowała innowacyjną metodę obserwacji utlenienia lipidów w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem mikroskopii całkowitego wewnętrznego odbicia. Samodzielnie stworzyła również układ pozwalający na aplikację szoku elektrycznego bezpośrednio do błony komórkowej wykorzystując w tym celu szkiełka pokryte warstwą tlenku indowo-cynowego oraz elektrody własnej konstrukcji.

Olga Michel 1
Olga Michel 2
Ta nagroda jest dla mnie bardzo ważna, ponieważ stanowi potwierdzenie wysokiej jakości uzyskanych wyników i pozwoliła na zainteresowanie naszymi badaniami szerokiej grupy odbiorców. Szczególnie ucieszyła mnie możliwość dyskusji z najwybitniejszymi ekspertami w dziedzinie elektroporacji – mówi Olga Michel. – Jestem ogromnie wdzięczna moim mentorom w Stanach Zjednoczonych prof. Oldze i Andriejowi Pakhomovom za genialne pomysły i zapewnienie mi zaplecza badawczego. Chcę również podkreślić ważną rolę mojej Promotor, dr hab. Julity Kulbackiej oraz kolegów z Katedry i Zakładu Biologii Molekularnej i Komórkowej, którzy na każdym etapie mojego doktoratu okazują mi ogromną życzliwość i wsparcie – dodaje doktorantka.

W konferencji łącznie udział wzięło 405 uczestników z 42 krajów świata. Lista laureatów dostępna jest na stronie: https://wc2019.electroporation.net/awards/