Masz pytania w sprawie ewaluacji?

By ułatwić pracownikom naszej uczelni zrozumienie obowiązujących zasad i oczekiwań w kontekście ewaluacji Zespół koordynatorów dyscyplin naukowych uruchomił specjalny adres e-mail, pod który można wysyłać pytania.

Help desk informacyjny pod adresem ewaluacja@umed.wroc.pl z zakresu procesu przygotowania czekającej naszą uczelnię ewaluacji jakości działalności naukowej prowadzonego przez MNISW w 2022 roku jest dedykowany pracownikom naukowym, naukowo-dydaktycznych, osobom prowadzącym i uczestniczącym w badaniach naukowych z dorobkiem naukowym w postaci publikacji i patentów - Kryterium I, ale również w zakresie pytań o efekty finansowe (przychody z tytułu projektów naukowych i usług badawczych) - Kryterium II oraz Opisów wpływów na otoczenie - Kryterium III. Z kontaktu skorzystać mogą także uczestnicy Szkoły Doktorskiej UMW. Przypominamy, że ocena obejmie lata 2017-2021.

Równolegle trwają prace nad uruchomieniem strony internetowej dedykowanej tej tematyce.