Lek. Małgorzata Milnerowicz w jednej z podkomisji CIRSE

Lek. Małgorzata Milnerowicz, została członkiem podkomisji młodych lekarzy zajmujących się szkoleniem w radiologii zabiegowej (European Trainee Forum- ETF) Europejskiego Towarzystwa Radiologii Sercowo-Naczyniowej (CIRSE). 

Lek. Małgorzata Milnerowicz jest doktorantką w Zakładzie Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii Katedry Radiologii UMW.
European Trainee Forum stanowi ramę dla wszystkich działań CIRSE związanych ze studentami, rezydentami i młodymi radiologami zabiegowymi, tworzy również europejską sieć i społeczność radiologii zabiegowej.
Głównym celem ETF jest zwiększenie udziału młodych lekarzy w międzynarodowych działaniach naukowych i edukacyjnych.