Kursy LEK i LDEK

W tym roku studenci Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu po raz kolejny mają szansę skorzystać z kursów przygotowujących do LEK-u i LDEK-u w ramach projektu „Dolnośląscy Liderzy Medycyny".

Wykonawcą szkolenia przygotowującego do Lekarskiego Egzaminu Końcowego w roku akademickim 2020/2021 jest Stowarzyszenie Młody Lekarz organizujące kurs „Zdaj Lekko". Kurs składa się z części wykładowej (online) oraz dostępu do platformy internetowej Wykonawcy.

Wykłady odbędą się w dniach 12-13.06 oraz 19-20.06 w formie streamingowej. W kursie przygotowującym do LEK-u udział weźmie 120 studentów V i VI roku Wydziału Lekarskiego. 

Równocześnie, także w ramach projektu „Dolnośląscy Liderzy Medycyny", przeprowadzony zostanie kurs przygotowujący do LDEK dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego (100 miejsc szkoleniowych). Wykonawcą wyłonionym w przetargu jest firma Lepobooks (kurs LEPoLEK). Zakwalifikowani studenci otrzymają pełny dostęp do platformy internetowej LEPoLEK, a w dniach 12-13.06 odbędą się wykłady online dedykowane studentom Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. 

Czynności związane z merytoryczną organizacją kursów przygotowujących do LEK i LDEK koordynuje doktorant lek. Stanisław Supplitt
stanislaw.supplitt@student.umed.wroc.pl