Konkurs na projekty naukowo-badawcze

Do 15 lipca składać można dokumenty w konkursie na realizację projektów naukowo-badawczych. Oferta, realizowana w ramach Regionalnej Inicjatywy Doskonałości, skierowana jest do pracowników, doktorantów i studentów naszej uczelni.

Realizowany przez uczelnię projekt „Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu jako Regionalny Ośrodek Doskonałości w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu” ma zaktywizować środowisko naukowe do wzmożonej działalności naukowej i publikacji, poprzez działania proinnowacyjne i projakościowe.  Działania te osiągnięte zostaną  poprzez realizację projektów krajowych i międzynarodowych, publikacje w czasopismach ze znaczącą wartością wskaźnika Impact Factor oraz wspieranie prowadzenia badań przez wybitnych: pracowników, doktorantów, ale też studentów uczelni. Temu właśnie służy ogłoszony konkurs, który realizowany będzie w trzech kategoriach.

Studentka w laboratorium- zdjęcie poglądowe

Najważniejsze daty:
1. 17.06.2019 - rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń. Można to zrobić w Centrum Wspierania Nauki, ul. Pasteura 1, Wrocław, pokój 20 (w  formie  papierowej) lub za pośrednictwem skrzynki ESP na adres:/umedwroc/SkrytkaESP.
2. 15.07.2019 - koniec przyjmowania zgłoszeń.
3. 30.08.2019 - rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie laureatów.
4. 01.09.2019 - rozpoczęcie realizacji projektów.

Obszary badawcze projektów winny być zgodne z zadaniami strategicznymi uczelni oraz winny dążyć do promocji i rozwoju nauki w uczelni.

Szczegółowe informacje i niezbędne dokumenty znaleźć można na stronie Centrum Wspierania Nauki   i stronie projektu RID.