Konkurs "Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2021" - zgłoszenia

Zgłoszenia kandydatów do Nagrody Środowiskowej "Gwiazdy Umiędzynarodowienia / Internationalization Stars 2021" trwają do 20.01.2021 r. To nagroda dla osób mających wybitne osiągnięcia w zakresie umiędzynarodowienia polskich szkół wyższych.

Gala odbędzie się 11 lutego 2021 wieczorem, podczas konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce 2021".
Nagrody uhonorują osoby, które wniosły wybitny wkład w umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego. Nagroda przyznana zostanie w siedmiu kategoriach:
Gwiazda Zarządzania - Management Star
Gwiazda Kształcenia - Teaching Star
Gwiazda Marketingu - Marketing Star
Gwiazda Badań - Research Star
Wschodząca Gwiazda - Rising Star
Gwiazda Dyplomacji Publicznej - Public Diplomacy Star 
Przyznana zostanie także nagroda specjalna: Wybitna Gwiazda - Distinguished Star

Kandydatów do Nagrody „Gwiazdy Umiędzynarodowienia” można zgłaszać do 20 stycznia 2021.

Kandydatów mogą zgłaszać: Partnerzy Nagrody, rektorzy i prorektorzy, dziekani i prodziekani, uczelniane biura współpracy międzynarodowej oraz studenci.

Nagroda Środowiskowa Gwiazdy Umiędzynarodowienia / Internationalization Stars kierowana jest do osób mających wybitne osiągnięcia w zakresie internacjonalizacji polskich szkół wyższych, w szczególności do pracowników uczelni akademickich, zarówno działów i biur współpracy z zagranicą, promocji i rekrutacji, jak i dziekanatów i innych jednostek administracji oraz kadry zarządzającej, w tym władz uczelni, którzy swoją pracą, zaangażowaniem, osiągnięciami, doświadczeniem oraz umiejętnościami  w sposób szczególny kształtują oblicze umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego.

Szczegóły na stronie: http://gwiazdyinternacjonalizacji.pl/