Konferencja: Obrzęki limfatyczne 2021

17 kwietnia odbędzie III Międzynarodowa Konferencja Sekcji Limfologicznej Polskiego Towarzystwa Flebologicznego online poświęcona diagnostyce, profilaktyce i leczeniu schorzeń układu limfatycznego.

Podczas konferencji zostaną przedstawione aktualne poglądy na patofiozjologię, profilaktykę i leczenie obrzęków limfatycznych o różnej etiologii. Dodatkowo w trakcie wydarzenia będą również organizowane warsztaty tematyczne. 
Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorem wydarzenia jest Sekcja Limfologii Polskiego Towarzystwa Flebologicznego i Katedra Angiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Polskie Towarzystwo Angiologiczne.
Więcej informacji na temat III Międzynarodowej Konferencji Sekcji Limfologicznej Polskiego Towarzystwa Flebologicznego można znaleźć na stronie: https://limfo2020.icongres.pl/